Archiv Technical Computing Prague 2015

HUMUSOFT - 25 let

Daněk, J. (HUMUSOFT)

R2015b novinky ve výpočetním systému MATLAB & Simulink

Houška, J. (HUMUSOFT)

Novinky v simulačním nástroji COMSOL Multiphysics

Ludvík, P. (HUMUSOFT)

dSPACE - systémy pro řízení a simulace v reálném čase

Sehnal, J. (HUMUSOFT)

Sborník příspěvků

Adaptive Glycemia Control: Implementation in MATLAB

Rebro, M., Tárník, M.

Analysis of Circuits Excited by Periodic Nonsinusoidal Signals in MATLAB

Tomčíková, I.

Aplikácia softvéru MATLAB vo výučbe Matematiky na vysokej škole technického zamerania

Pócsová, J. Mojžišová, A.

Application of Neural Network in Medical Diagnostics

Kajan, S., Pernecký, D., Goga, J.

Assessment of Heat-Storage Properties of Buildings Constructions by Using COMSOL Multiphysics

Charvátová, H., Zálešák, M.

Breathing Analysis Using MS Kinect

Schätz, M., Kuchyňka, J., Centonze, F., Ťupa, O., Vyšata, O., Procházka, A.

Correction of Measured X-Ray Spectra by an Analytical Response Matrix Using MATLAB

Kurková, D., Judas, L.

Design of Continuous Lead Compensators

Paulusová, J., Körösi, L., Dúbravská, M.

Design of Continuous Lag Compensators

Paulusová, J., Körösi, L., Dúbravská, M.

Design of Robust MIMO Control Using Genetic Algorithm

Kajan, S., Hypiusová, M.

Designation of Defect Areas Using Adaptive Segmentation on Eddy Current Response Signal

Chudáčik, V., Smetana, M., Behúň, L.

Detailed Analysis of (Selected) West Bohemian Earthquakes – Results and Possible Geological Consequences

Kolář, P.

Digits Recognition with Beaglebone Platform

Borbély, R., Blaho, M., Mrafko, L., Mudráková, T.

Effect of Radiant Temperature Asymmetry on Vertical Profile of Indoor Air Temperature Differences

Hach, L., Hemzal, K., Katoh, Y.

Estimation of Peripheral Resistance in the Capillary Network Using MATLAB Optimization Toolbox

Goga, R., Sekaj, I.

Fractional-Order Modeling and Control: A Set of Toolboxes for MATLAB

Podlubný, I., Petráš, I., Škovránek, T., Terpák, J.

Frequency Characteristics Visualization in Z-plane

Pavlovičová, J., Pavlovič, M.

Fuzzy PID Controller for Thermo-Optical Plant

Paulusová, J., Körösi, L.

Fyzikální model kyvadla na vozíku

Dušek, F., Honc, D.

Gait Analysis Using MS Kinect Placed on the Mobile Robotic Platform

Ťupa, O., Crha, J., Procházka, A., Vyšata, O., Mareš, J.

Game of Firms

Dostál, P.

Generátor budiaceho signálu kardiostimulátora v prostredí MATLAB

Gálová, I., Šmondrk, M., Beňová, M.

Hand Gesture Recognition Using Multilayer Perceptron Network

Kajan, S., Pernecký, D., Hammad, A.

Image De-Noise Using the 2-D Wavelet

Saláčová, J.

Image Processing on Raspberry Pi

Horák, K.

Implementace Automatizovaného měření HRTF v MATLABu

Šupka, O., Rund, F.

Implementace Gaussova a spline filtru povrchových profilů strojírenských součástí v MATLABu

Vít, J.

Implementace objektivního modelu hodnocení kvality zvuku PEMO-Q v prostředí MATLAB se zahrnutým modelem sluchové cesty a modelem CASP

Zalabák, M.

Implementation of Hysteresis Model in MATLAB

Eichler, J., Košek, M., Novák, M.

Innovated Eddy Current Testing of Material by Probe Created in COMSOL Multiphysics Software

Štubendeková, A., Janoušek, L.

Matematický model strát magnetických, hydrodynamických a valivých ložísk

Kertész, M.

MATLAB Based Engineering Tool for Embedded Heat Pump Controller Design

Trnka, P., McGahan, P., Havlena, V., Řehoř, J., Findejs, J., Bašus, O.

MATLAB Implementation of the HRTF Personalization Method Using Structural Composition

Dyussekenova, S., Rund, F.

Meranie a regulácia výšky hladiny v zásobníku s využitím multifunkčnej stanice Armfield PCT40

Ráškayová, D.

Modelling and Experimental Analysis of Motorcycle Dynamics Using MATLAB

Florian, P., Vrátník, P., Čermák, R.

Modelling and Simulation of the Electric Field Strength Distribution in a Human Head Model by 2,4 GHz Radiofrequency Radiation

Pšenáková, Z., Šmondrk, M., Beňová, M.

Multi-Processor Parallel Genetic Algorithm in MATLAB

Sekaj, I.

Neuro – Fuzzy Internal Model Control

Paulusová, J., Körösi, L.

Numerical Integration of Inaccurately Evaluated Functions

Daněk, J., Pospíšil, J.

Operative Temperature Simulation of Enclosed Space with Infrared Radiation Source as a Secondary Heater

Hach, L., Hemzal, K., Katoh, Y.

Ostrovní provozy elektrárenských turbogenerátorů připojených na jednu sběrnici elektrorozvodny

Neuman, P.

Pattern Recognition with Raspberry Pi Platform

Bošanský, J., Blaho, M., Mrafko, L., Mudráková, T.

Predictive Control of Induction Motor Drive Using dSPACE

Karlovský, P., Lettl, J.

Problematika modelování elastohydrodynamického mazání s využitím MKP

Brhlík, R., Ficza, I., Nečas, D., Křupka, I.

Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems

Jadlovská, S., Kentoš, M., Koska, L., Sarnovský, J.

Robustness Analysis for Stochastic Volatility Models

Pospíšil, J., Sobotka, T., Ziegler, P.

Řízení testovací platformy optimální pulzně šířkové modulace

Kubák, J.

Sensor-Based Platform eHealth Connection with MATLAB

Mečiak, V., Blaho, M., Mrafko, L., Mudráková, T.

Srovnání optimalizačních algoritmů pro ultrazvukovou perfúzní analýzu metodou Bolus & Burst

Mézl, M., Jiřík, R.

Stability and Heating of a Micro-Particle Trapped by Optical Tweezers: FEM Analysis Using Comsol Multiphysics

Šiler, M., Zemánek, P.

Thermal Simulation of Power LED Diode in COMSOL Environment

Čuntala, J., Frívaldský, M., Kondelová, A.

Utilization of Microwaves to Detect Cracks in Biomaterials

Papežová, M., Faktorová, D.

Vnorený senzorický systém polohy magneticky levitujúceho hriadeľa

Kozakovič, R., Kertész, M.

Využití modulu Raspberry Pi pro řízení mobilního robota

Dolejšek, M., Mareš, J.

Využitie kosimulácie pri riadení predohrevu zlievarenskej formy ako systému s rozloženými parametrami

Bartalský, L., Bartko, M., Belavý, C., Hulkó, G.