Archiv Technical Computing Camp 2018

Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte

Nesoutěžní projekty v PDF

Deep Learning pro klasifikaci obrazu

Využití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů v živém obraze snímaném kamerou.

Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi

Sledování pohybujícího se objektu otočnou kamerou implementované na platformě Raspberry Pi.

Analýza obrazu z mikroskopu

Segmentace obrázků z digitálního mikroskopu a jejich analýza.

Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics

Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.

Simulátor dSpace SCALEXIO LabBox

Real-time simulace dynamiky vozidla na systému SCALEXIO LabBox.

Analýza a modelování textových dat

Představení nové aplikační knihovny Text Analytics Toolbox.

Arduino Engineering Kit

Arduino Engineering Kit je nová stavebnice založená na platformě Arduino určená k seznámení se s návrhem řízení, s modelováním systémů, zpracováním obrazu, robotikou a dalšími technickými koncepty moderního vývoje při programování zábavných, interaktivních projektů.

PARROT Minidrone

Design, simulate, and deploy algorithms to fly PARROT Minidrones.

Virtuální realita a detekce kolizí

Seznamte se s využitím nových nástrojů pro modelování kolizí a senzorů pro detekci okolních objektů.

Tvořivá dílna - řešení zadaných úkolů v malých skupinkách