Archiv Technical Computing Camp 2018

Soutěž o nejlepší uživatelský projekt

Soutěžní příspěvky v PDF

1. - Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci

Martin Juřík, Jiří Kuthan, Martin Vítek, Jessica Fletcher Fenclová, František Mach (Electromagnetic Actuation Group, Západočeská univerzita v Plzni)

2. - Detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv s využitím CNN

Filip Mívalt (Vysoké učení technické v Brně)

3. - Řízení lineárního inverzního kyvadla

Tomáš Dočekal (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

3. - Lineární peristaltické čerpadlo (zvláštní cena: členství v IEEE)

Jiří Matuška (Fakulta Elektrotechnická Západočeské Univerzity v Plzni)

4. - Lokálna navigácia mobilných robotov pomocou MATLAB

Adrián Dylik (Robosoft)

4. - Nestacionární nelineární neizotermický model sorpce vody dřevem

Pavlína Suchomelová (Ústav nauky o dřevě, Mendelova univerzita v Brně)

5. - Software pro metabolomickou analýzu dat

Andrea Luterová (Univerzita Palackého v Olomouci)

6. - Telematrix - Interaktivní zpracování a analýza dat

Lubor Zháňal (Vysoké učení technické v Brně)

7. - Simulace jízdy vlaku

Matěj Pácha, Pavel Sovička (Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Katedra výkonových elektrotechnických systémov)

8. - Rozpoznávanie hodu kociek

Samuel Kacej (Inventum)

9. - MATLAB Syntéza automatických předovkek (zvláštní cena: členství v IEEE)

Karel Fořtl (Ricardo)