Archiv Technical Computing Camp 2018

Technical Computing Camp 2018

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2018

Pátý ročník Technical Computing Camp jsme ve dnech 6.-7.9.2018 uspořádali opět v hotelu Fontána na Brněnské přehradě.

Formát této dvoudenní akce zůstal podobný jako vloni, do programu jsme zařadili tyto sekce:
  • Naše přednášky – novinky v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics.
  • Zvané přednášky uživatelů.
  • Showcase – praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy.
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt.
  • Tvůrčí dílna – příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách.
  • Expozice partnerů.

Ve čtvrtek dopoledne jsme začali hlavní přednáškou „Are You Ready for AI? Is AI Ready for You?“ pana Garetha Thomase, ve které představil vizi společnosti MathWorks v oblasti umělé inteligence.

Naši aplikační inženýři Jaroslav Jirkovský, Michal Blaho a Jan Studnička poté představili nejdůležitější novinky ve vývoji systému MATLAB / Simulink a předvedli jejich využití pro Deep Learning, počítačové vidění, autonomní řízení vozidel a programování různých hardwarových platforem.

Odpoledne jsme začali zvanými přednáškami uživatelů, kteří nás seznámili s využitím našich programů ve svých projektech.

Pan Matěj Pácha ze společnosti NXP Semiconductors informoval účastníky o vývoji nástroje, který společnost interně využívá pro Model Based Design bezsnímačového řízení pohonů se synchronním motorem – Model Based Design Toolbox pro automotive mikrokontrolé­ry NXP.

Pánové Martin Hlaváč a Tomáš Sabáček z firmy Performance Solutions s.r.o. referovali o možnostech využití MATLABu při návrhu závodního vozidla. Z původně studentské práce v rámci soutěže Formula Student se povedlo založit startup, ve kterém se zabývají pokročilou analýzou dat s cílem optimalizace návrhu špičkových závodních vozidel.

Pan Pavel Šedivý ze společnosti Retia nám ukázal celou řadu příkladů využití programu MATLAB při vývoji a výrobě radarových systémů. MATLAB najde uplatnění při zpracování dat ze záznamů radiových signálů, modelování anténních systémů, řízení měřicích sestav a při řešení dalších úloh, které se objevují při vývoji a výrobě radarových systémů.

Potom se mikrofonů opět chopili naši kolegové – Jana Sárená informovala o využití vývojových systémů dSPACE pro testování scénářů autonomního řízení vozidel a Martin Kožíšek s Matoušem Lorencem představili program COMSOL Multiphysics a možnosti jeho propojení s programem MATLAB.

Čtvrteční program zakončil opět Gareth Thomas, který účastníky seznámil s plány firmy MathWorks do budoucna. Mnoho ze zmíněných plánů a priorit našlo v obecenstvu velkou odezvu, máme se na co těšit.

Poslední přednáška, která se konala v restauraci, přešla plynule do večeře a večerní zábavy.

V pátek ráno jsme začali zahřívacím kvízem a poté následovala hlavní část pátečního programu – soutěž o nejlepší uživatelský projekt. Každý tým měl nejdříve krátký čas na představení svého projektu, následně měli účastníci soutěže hodinu na to, aby bojovali o hlasy účastníků u svých stolků rozestavených do „veletržního“ uspořádání.

Do soutěže se přihlásilo zatím rekordních 11 týmů. Velmi mě potěšilo, když jsem viděl, jaké zajímavé věci se s našimi nástroji dělají i u nás, v ČR a na Slovensku. Prezentovaná řešení jistě snesou srovnání s nejlepšími podobnými projekty v zahraničí. Alespoň některé ze soutěžních projektů se pokusíme ve spolupráci s našimi partnery zviditelnit i mezinárodně formou článků na jejich stránkách či jinak.

Výsledky soutěže na základě hlasování vyhlásila porota pracující pod vedením prof. Petra Dostála z VUT. Zvítězil tým ze ZČU v Plzni vedený Františkem Machem s projektem „Magneticky ovládaný robotický systém pro mikromanipulaci“.

Letos soutěž podpořila i Československá sekce organizace IEEE. Zvláštní ceny IEEE – roční členství – od pana Matěje Páchy převzali pánové Jiří Muška (ZČU, „Lineární peristaltické čerpadlo“) a Karel Fořtl (Ricardo, „Syntéza automatické převodovky s planetovými soukolími“).

Seznam projektů, jejich popis a kompletní výsledky soutěže najdete v sekci Soutěž.

Dovolím si již dnes vyzvat vás, kdo pracujete s našimi nástroji, k účasti v příštím ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics nebo dSPACE, ať už je využívají v podnikové sféře, ve studiu nebo při domácím použití.

Souběžně se soutěží připravili moji kolegové i nesoutěžní prohlídku svých vlastních projektů.

Na závěr campu jsme po obědě opět zařadili Tvůrčí dílnu, kde jste si mohli sami sednout k počítačům a pod našim vedením vyzkoušet řešení několika připravených úloh.

Počasí letošnímu campu přálo, alespoň o přestávkách jsme se mohli nadýchat čerstvého vzduchu v okolí hotelu Fontána a pocítit blízkost Brněnské přehrady.

Příští ročník akce uspořádáme opět na stejném místě. Termín je již stanoven – zapište si do svých kalendářů termín Technical Computing Camp 2019: 5.-6. září příštího roku!

Děkuji přednášejícím, účastníkům soutěže i všem ostatním účastníkům za jejich přispění ke zdárnému průběhu akce a těším se na další setkání s Vámi!

Jan Daněk
Technical Computing Camp 2018
Technical Computing Camp 2018
Technical Computing Camp 2018
Technical Computing Camp 2018
close