Archiv Technical Computing Camp 2017

Prezentace živých ukázek, aneb Prohlédněte, Poznejte, Vyzkoušejte

Programovanie robota bez napísania kódu

Ovládanie mobilného robota tabletom pomocou generovaného kódu.

Automatizovaný skleník

Meranie teploty, pôdnej vlhkosti a vlhkosti pomocou meteostanice na báze Arduino MEGA 2560. Automatizovaná závlaha a upload údajov na ThingSpeak.

Arduino teploměr s ukazatelem

Teploměr s mechanickým ukazatelem ovládaným servomotorkem implementovaný na platformě Arduino.

Deep Learning pro detekci objektů v obrazových datech

Využití konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů v živém obraze snímaném kamerou.

Detekce pohybu a ovládání servopohonu s využitím Raspberry Pi

Sledování pohybujícího se objektu otočnou kamerou implementované na platformě Raspberry Pi.

Určení směru příchodu signálu s využitím Raspberry Pi

Určení směru příchodu zvukového signálu měřeného dvojicí mikrofonů, implementované na platformě Raspberry Pi.

Simulace ohybu světla v COMSOL Multiphysics

Popularizační fyzikální pokus chování světelného paprsku v cukrovém roztoku a simulace v COMSOL Multiphysics.

Ukázka aplikace v COMSOL Multiphysics

Ukázka moderního přístupu k fyzikálním simulacím.

Simulátor dSpace SCALEXIO LabBox

Real-time simulace dynamiky vozidla na systému SCALEXIO LabBox.

Tvořivá dílna - řešení zadaných úkolů v malých skupinkách