Archiv Technical Computing Camp 2017

Technical Computing Camp 2017

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2017

Již čtvrtý ročník akce Technical Computing Camp jsme ve dnech 7.-8.9.2017 uspořádali opět v hotelu Fontána na Brněnské přehradě.

Formát TCC se po několika prvních ročnících ustálil do formy, kterou považujeme za perspektivní, do dvoudenního programu se vešly následující sekce:
  • Naše přednášky – novinky v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics.
  • Zvané přednášky uživatelů.
  • Showcase – praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy.
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt.
  • Tvůrčí dílna – příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách.
  • Expozice partnerů.

Ve čtvrtek dopoledne naši aplikační inženýři představili nejdůležitější novinky ve vývoji našich nástrojů a předvedli jejich využití v oblastech, kde zaznamenáváme prudký rozvoj – strojové učení, robotika, autonomní řízení vozidel a Internet věcí.

Odpoledne jsme vyhradili zvaným přednáškám zkušených uživatelů, kteří nás seznámili s využitím programů ve svých projektech. Pan Martin Šiler z Ústavu přístrojové techniky AV ČR na příkladu aplikace pro Ramanovskou spektroskopii ukázal pokročilé techniky programování GUI aplikací. Pan Filip Plešinger z téhož ústavu informoval o algoritmech pro zpracování signálů snímaných z lidského těla s cílem identifikovat život ohrožující arytmie, se kterými jeho tým zvítězil v prestižní soutěži „PhysioNet/Com­puting in Cardiology Challenge“. Pan Pavel Potoček z firmy Thermo Fisher Scientific přednesl zajímavou přednášku o celé řadě úloh, které je třeba řešit při komprimovaném snímání obrazů z elektronového mikroskopu. Pan Ľuboslav Slezák nás seznámil s vizí vývoje ve společnosti Schaeffler, výrobce ložisek a přesných komponent motorů a převodovek. Pan Václav Sedmidubský z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR nás informoval o stavu vývoje zařízení pro jadernou fúzi, fanoušky výroby energie tímto elegantním způsobem potěšil informací, že ve světě již probíhá projektování a výstavba tokamaků, které budou mít pozitivní energetickou bilanci.

Přestože na workshopy s COMSOL Multiphysics před večeří díky skluzu předchozího programu zbylo méně času, kolegovi Matoušovi Lorencovi se povedlo účastníkům, kteří měli zájem o COMSOL, ukázat vše, co jsme si naplánovali.

Kuchař hotelu Fontána připravil k večeři chutné grilované pokrmy, počasí se vydařilo, i letos se program protáhl dlouho do večera. Skupina Noční jezdci z firmy Argo Hytos přijala naši výzvu a během večera vytvořila model chytré budovy ovládaný mikropočítačem Arduino naprogramovaným v Simulinku, se kterým se pak ráno zúčastnila soutěže.

V pátek ráno jsme začali zahřívacím kvízem, vaše znalosti o našich nástrojích byly tak dobré, že jste odpovědi znali téměř okamžitě. Autoři kvízu se budou muset příště zamyslet a připravit těžší otázky.

Do soutěže o nejlepší uživatelský projekt se letos přihlásilo 8 týmů s teoretickými i praktickými příspěvky. Všechny příspěvky sklidili značný zájem publika. Odborná porota pod vedením Prof. Petra Dostála z VUT pak vyhlásila výsledky – zvítězil pan Václav Sedmidubský s příspěvkem „Magnetické pole C-cívky použité k „rozmítání plazmatu“ na divertoru tokamaku“. Popis projektů a výsledné pořadí soutěže najdete v této prezentaci.

Dovolím si již dnes vás, kdo pracujete s našimi nástroji, vyzvat, ať se zúčastníte příštího ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům (podniková sféra, domácí využití, studentské práce).

Během soutěže jsme si i my z Humusoftu připravili nesoutěžní přehlídku demonstračních příkladů, jejich přehled rovněž najdete ve výše uvedené prezentaci.

Na závěr campu jsme odpoledne opět připravili Tvůrčí dílnu, kde jste si v týmech pod našim vedením vyzkoušeli řešení několika úloh.

Děkuji přednášejícím, účastníkům soutěže i všem ostatním účastníkům za přispění ke zdárnému průběhu akce.

Hotel Fontána nám pro akci poskytl vhodné a příjemné zázemí, rozhodli jsme se, že příští ročník uspořádáme opět na stejném místě. Termín je již rovněž stanoven, zapište si do svých kalendářů termín Technical Computing Camp 2018: 6.-7. září příštího roku!
Technical Computing Camp 2017
Technical Computing Camp 2017
Technical Computing Camp 2017
close