Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2023

Přednášky v PDF

Úvodní slovo

Petr Byron, HUMUSOFT

Novinky COMSOL Multiphysics 6.1

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Modeling Electromagnetic Waves with COMSOL Multiphysics®

Linus Andersson, COMSOL AB

STOP Analysis

Linus Andersson, COMSOL AB

Showcase: Nastavení úlohy elektromagnetického ohřevu

Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Showcase: Nastavení úlohy chlazení

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Trasování částic v elektromagnetickém a fluidním poli

Tomáš Vrbata, HUMUSOFT

Poloautomatická segmentace 3D snímků v MATLAB Medical Imaging Toolbox

Anna Tocháčková, HUMUSOFT

LiveLink for MATLAB: Zpracování segmentované geometrie v COMSOL Multiphysics

Matouš Lorenc, HUMUSOFT