Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2023

Konference COMSOL Multiphysics 2023

KONFERENCE COMSOL MULTIPHYSICS 2023

25. – 26. 5., Hotel Galant, Lednice

Konferenci navštívilo 66 lidí prezenčně a 22 lidí ji sledovalo online. Všem účastníkům děkujeme!

Konference COMSOL Multiphysics se konala letos již po sedmé. Toto setkání propojující akademickou a průmyslovou sféru se uskutečnilo od čtvrtku 25. do pátku 26. května v krásném prostředí hotelu Galant v Lednici. Po několika letech ovlivněných pandemií jsme zaznamenali rekord v počtu návštěvníků. Celkem se konference zúčastnilo 66 účastníků, což je o 6 více než v rekordním roce 2019. Navíc jsme ponechali možnost online sledování, kterého využilo dalších 22 účastníků. To nám umožnilo rozšířit dosah konference a propojit odborníky z různých zemí a oblastí.

Středa, předcházející hlavnímu programu, byla věnována konzultacím modelů našich zákazníků. Byl zde dosažen nový rekord, a to vzdálenostní. Přivítali jsme zákazníka až z Norska, jehož model jsme s radostí konzultovali. Tato zkušenost nám opět ukázala, že simulace jsou univerzálním jazykem bez ohledu na zemi působení nebo modelovanou fyziku.

Středeční přípravný den se protáhl do brzkých ranních hodin, kdy účastníci nadšeně diskutovali o svých projektech a sdíleli své zkušenosti.

Čtvrteční dopolední program se zaměřil na optiku a přinesl několik zajímavých přednášek. Speciálním hostem byl Linus Andersson z COMSOL Office ve Švédsku. Linus představil vysokofrekvenční moduly RF a Wave Optics, doplněné o Ray Optics Module. V rámci programu před obědem byla také přednáška o strukturálně-těplotně-optických (STOP) simulacích, která přilákala pozornost mnoha účastníků a vyvolala dlouhou diskuzi.

Po obědě jsme se programu ujmuli my a předvedli jsme detailní ukázky simulací elektromagnetického ohřevu průtokového ohřívače a přednášku o modelování trajektorií částic. Večerní program pak probíhal v příjemné atmosféře vinného sklípku, kde jsme se bavili až do ranních hodin.

Páteční dopolední program obohatily přednášky našich uživatelů, kteří představili širokou škálu projektů. Prezentovány byly simulace nelineární pružnosti a pevnosti s hysterezí, model skenovacího elektronového mikroskopu pro výuku studentů, hned tři pracoviště představila zajímavé CFD simulace – nestacionární proudění v srdci, proudění a interakce se stěnou v reálné geometrii hyperelastické tepny a v neposlední řadě LES simulace. V dalších příspěvcích se objevila témata uvolňování látek skrz membránu, velmi komplexní model interakce laserového paprsku s materiálem, modelování spinového systému NV centra, zajímavý příspěvek ukazoval možnosti a problémy při výpočtech v Metacentru a sekce byla zakončena prvními zkušenostmi propojení COMSOL Multiphysics s geochemickým simulátorem.

Po obědě se program zaměřil na umělou inteligenci, která mimochodem píše i tento report. Kolegyně Anička Tocháčková například představila nový MATLAB Medical Imaging Toolbox, který umí poloautomaticky segmentovat 3D snímky. Jeden ze snímků plic byl posléze vytištěn na 3D tiskárně a Matouš Lorenc v navazujícím příspěvku segmentovanou geometrii importoval do COMSOL Multiphysics, kde lze na reálné geometrii provést počítačovou simulaci.

To už byl ale závěr celého setkání, po kterém se účastníci z různých koutů Česka, Slovenska a vlastně celého světa vypravili domů. Věříme, že se jim konference líbila stejně jako nám a těšíme se na další setkání. Příští ročník se uskuteční v roce 2024, opět na konci května, a doufáme, že se potkáme znovu.

close