Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2021

Přednášky v PDF

Úvodní slovo

Petr Byron, HUMUSOFT

Představení produktů COMSOL

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

News in COMSOL Multiphysics, Server and Compiler

Niklas Rom, COMSOL AB

Optimization Module: Hledání optimálního řezu v chirurgii

Aleš Hrouda, TUL v Liberci

Presentation: CFD Module, Heat Transfer Module

Niklas Rom, COMSOL AB

Workshop simulace akustiky

Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Koordinační schůzka: Představení kurzu výuky simulací pro univerzity

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Modelování pasivního chlazení dřevostavby v prostředí COMSOL Multiphysics

Hana Charvátová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mikroreologické modelování s Particle Tracing Module

Miloslav Pekař, Vysoké učení technické v Brně

Transformace soustavy ODR s harmonickým buzením na soustavu PDR

Štěpán Papáček, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Modelování magnetoreologických elastomerů

Ondřej Sodomka, Západočeská univerzita v Plzni

Modelování růstu nanostruktur z kapalné fáze v COMSOL Multiphysics

Ondřej Černohorský, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Numerické simulace při návrhu tokamaku COMPASS

Petr Bartoň, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Využití piezomagnetického a elastokalorického jevu pro chlazení v pevné fázi

Jan Zemen, České vysoké učení technické v Praze

Numerical Simulation for Heat Generation in Magnetorheological Elastomer Under Dynamic Loading

Mohammad Hdaib, Technická univerzita v Liberci

Simulace fyzikálních účinků elektrického pole při elektroporaci tkáně

Veronika Novotná, Vysoké učení technické v Brně

Stabilita a zahřívání částice v optické pasti

Martin Šiler, Akademie věd České republiky v.v.i.

Vyžití COMSOL Client/Server při komunikaci s MATLAB při návrhu Teslova transformátoru

Jiří Marek, Libor Dražan, Univerzita obrany

Možnosti LiveLink for Simulink: Komunikace mezi strojem a simulací
Vývoj digitálního dvojčete

Matouš Lorenc, HUMUSOFT, Aleš Hrouda, TUL v Liberci

Představení LiveLink for Simulink a ukázka našeho modelu digitálního dvojčete.