Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2018

Přednášky v PDF

Úvodní slovo

Petr Byron, HUMUSOFT

Novinky v programech COMSOL Multiphysics a COMSOL Server

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Workshop - Acoustics Module, Boundary Element Method

(doprovodné soubory)

Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Simulace akustiky v interiéru automobilu

Principy metody konečných prvků a příklad jejího použití na poli akustiky

Jan Valášek, Ústav technické matematiky, Fakulta strojní ČVUT

Minikurz - Skenování, import a úprava náročných geometrií

(doprovodné soubory)

Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Naskenování objektu senzorem KINECT, import do COMSOL Multiphysics a následná simulace

Workshop - Particle tracing Module v úlohách elektromagnetismu a proudění tekutin

(doprovodné soubory)

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Trasování pevných a elektricky nabitých částic. Popularizační pokus iluze vracení času

Minikurz - Optimalizace v COMSOL Multiphysics

(doprovodné soubory)

Martin Kožíšek, Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Jak nastavit optimalizační úlohy? Příklady optimalizace ve strukturální mechanice

Šíření tepla tkání po interakci s laserovým zářením

(doprovodné soubory)

Jana Urzová, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze

Elektromagnetická kompatibilita souběžných silnoproudých a slaboproudých vedení

Petr Suchánek, Správa železniční dopravní cesty

Využitie COMSOL Multiphysics na modelovanie a simuláciu technologických procesov obrábania a tvárnenia

Martin Necpal, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Akustické proudění v rezonátorech s teplotní nehomogenitou

Milan Červenka, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Modelování vázaného šíření teplotně-vlhkostního pole v rezonanční desce hudebního nástroje

Pavlína Suchomelová, Jan Tippner, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Modelování kontaktu kovových těles

Petr Rálek, Technická univerzita v Liberci

Modelování poroelasticity v horninovém prostředí

Ilona Hančilová, Technická univerzita v Liberci

Návrh Vivaldiho štěrbinové antény

Jiří Marek, Vojenský výzkumný ústav