Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2018

Konference COMSOL Multiphysics 2018

KONFERENCE COMSOL MULTIPHYSICS 2018

V druhé polovině prvního červnového týdne jsme se v Bořeticích na Moravě sešli s uživateli software COMSOL Multiphysics na již tradiční konferenci. Akce se zúčastnilo 45 uživatelů jak z komerčního tak akademického sektoru. Necelá polovina uživatelů přijela již ve středu 6. června večer, který jsme společně zakončili v náhodně vybraném vinném sklepě v okolí Kraví Hory v Bořeticích. Diskuze o všem možném se protáhli do časných ranních hodin, jak je na akcích naší firmy zvykem. Kolem druhé hodiny ranní jsme se s naším nejmenovaným zákazníkem studujícím bilaterální doktorské studium v Belgii a v Česku byli schopní zaníceně bavit také o kvantové fyzice.

Na čtvrteční ráno jsme připravili tradiční úvodní prezentace o novinkách ve verzi 5.3a software COMSOL Multiphysics a COMSOL Server. Dopoledne následoval workshop o výpočtech akustiky v COMSOL Multiphysics, na kterém si všichni vyzkoušeli simulaci akustického pole reproduktoru. Po obědě na workshop navázal náš milý zvaný host, kterým byl Jan Valášek z Katedry technické matematiky ČVUT v Praze. Honza Valášek přednesl velmi utříděnou přednášku Principy metody konečných prvků a příklady jejího použití na poli akustiky. Po přednášce náš aplikační inženýr Matouš Lorenc na minikurzu ukázal, jakým způsobem lze pomocí pohybového senzoru Kinect naskenovat reálnou geometrii a importovat ji do COMSOL Multiphysics. Skenování a import geometrií je častou pomůckou v biomedicínských simulacích.

Čtvrteční program po krátkém občerstvení zakončil workshop o Particle Tracing simulacích. Workshop jsme uvedli krátkým popularizačním fyzikálním experimentem, kdy jsme pomocí laminárního proudění docílili iluze vracení času – kápnutí obarveného glycerinu do neobarveného, rozmíchání a vrácení do původní kapky. Po demonstraci si auditorium mohlo vyzkoušet stejnou úlohu nasimulovat. V druhé části workshopu jsme zvětšili měřítko na blízký vesmír a simulovali jsme pohyb elektricky nabité částice zachycené Van Allenovými pásy kolem planety Země. Čtvrteční program jsme završili návštěvou vinného sklepu “U Jamborů”, který byl oproti očekávání všech včetně nás o 30 Km za Bořeticemi v Lednici na Moravě.

Pátek přijemně osvěžil ranní déšť, který protnul jinak slunečné počasí. Po snídani jsme se chopili slova a předvedli jsme jak na optimalizaci v COMSOL Multiphysics. Kromě teorie optimalizace jsme nastavili několik zajímavých modelů. Po krátké přestávce začal blog uživatelských příspěvků. Potěšilo nás, kolik uživatelů si našlo čas a přijelo do Bořetic prezentovat zajímavé úlohy z problematiky sdílení tepla, elektromagnetismu, akustiky, vícefázového proudění, pružnosti a pevnosti kovových těles v kontaktu, poroelasticity a šíření radiového signálu. Všem uživatelům ještě jednou mnohokrát děkujeme a věříme, že i pro ně byla konzultace modelů jak s námi tak s ostatními uživateli přínosem.

Celou konferenci jsme zakončili pátečním obědem. Po celý rok se snažíme dostat slovo „technická podpora“ na vyšší úroveň a spolupracovat s našimi zákazníky na jejich simulacích a právě Konference COMSOL Multiphysics je vyústěním této snahy.

Na shledanou na konferenci COMSOL Multiphysics 2019.

Martin Kožíšek

Konference COMSOL Multiphysics 2018
close