Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

MATLAB R2022b

Nová verze MATLAB R2022b

Vyšla nová verze systému MATLAB s označením R2022b.
Jaké možnosti Vám přináší? Dozvíte se na stránce latest features.

Novinky v základních modulech MATLAB a Simulink:

* MATLAB
 – dictionary Object: mapování jedinečných klíčů na hodnoty; umožňuje rychlé vyhledávání
 – .NET Engine API: možnost volat MATLAB z .NET aplikací
 – Build Tool: vytváření a spouštění úloh pro sestavení softwaru

 • Simulink
   – Library Browser: možnost zobrazit Library Browser jako panel v okně modelu
   – Simulink Support Package: správa variant pomocí support package Variant Manager for Simulink

​Nové aplikační knihovny:

* Medical Imaging Toolbox
vizualizace, registrace, segmentace a „labelování“ lékařských snímků ve 2D i 3D
* Simscape Battery
návrh a simulace bateriových systémů a systémů skladování energie

Významné novinky v aplikačních knihovnách:

 • AUTOSAR Blockset
  možnost vyvíjet aplikace pro AUTOSAR Adaptive pomocí metod ara::com
 • Fuzzy Logic Toolbox
  interaktivní návrh, analýza a simulace fuzzy inferenčních systémů (FIS), včetně systémů Type-2, pomocí aktualizované aplikace Fuzzy Logic Designer
 • HDL Coder
  generování SystemC kódu z MATLABu a možnost frame-to-sample konverze pro optimalizaci modelu a kódu
 • HDL Verifier
  možnost kosimulace s prostředím Xilinx Vivado Simulator
 • Model Predictive Control Toolbox
  možnost používat neuronové sítě jako predikční modely; navrhovat regulátory, které splňují normy ISO 26262 a MISRA C
 • System Identification Toolbox
  nelineární identifikace systému pomocí strojového učení a deep learningu, včetně nelineárních stavových modelů využívajících „neural ODE“

Seznam dalších novinek najdete na stránce latest features.

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2022b

Pavel Beneš (HUMUSOFT) , 22.9.2022

Zpět na seznam článků