Zpět na seznam článků

30 let společnosti HUMUSOFT s.r.o.

15.11.2021 uplyne 30 let od založení naší společnosti.

V roce 1991 se pět spolužáků z Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodlo, že založí společnost pro výrobu a prodej technického a programového vybavení.

Počáteční portfolio nabízených produktů bylo tvořeno zejména na zakázku vyvinutými zařízeními, která na našem trhu nebyla k dostání a kde mohli moji kolegové – špičkoví vývojáři HW a SW – uplatnit svoje schopnosti. Takto jsme vyvinuli miniaturní časomíru pro sportovní závody, pumpy do chromatografů, převodník RS232 na proudovou smyčku, synchronní nullmodem a další jednoúčelová zařízení. Začátku devadesátých let odpovídala i skladba vyvíjeného programového vybavení – vysoká cena matematických koprocesorů osobních počítačů vyvolala potřebu vyvinout SW emulátor koprocesoru Intel 80287 (programy, které vyžadovaly koprocesory, sice běžely velmi pomalu, ale aspoň se spustily), z nespokojenosti nad nabídkou účetních programů vznikla potřeba vývoje našeho vlastního účetního programu Skrblík, který pro svou interní potřebu používáme dosud.

V prvních letech existence společnosti jsme zkoušeli různé aktivity od prodeje průmyslových PC a satelitní komunikace až po lokalizaci software, velmi brzy se však vyprofilovalo zaměření, které souviselo s oborem, který jsme vystudovali a které se nám daří rozvíjet i v současnosti: SW a HW nástroje v oblasti řídicí techniky, technických výpočtů a simulací.

Co se týče vlastních HW produktů, postupně jsme vyvinuli tři modely pro výuku teorie řízení – CE 150 Helicopter, CE 151 Ball&Plate a CE 152 Magnetic Levitation. Pro jejich sestavení bylo třeba vyvinout celou řadu poměrně pokročilých komponentů, které jsme nabízeli a nabízíme i samostatně – Frame Grabber FG 201 (zařízení pro digitalizaci obrazu), výkonový servozesilovač SA 301 a měřicí karty (první v řadě byla AD 512, dosud nejnovější je MF 644).

Celou historií naší společnosti se prolíná jedno klíčové slovo – MATLAB. Možnosti tohoto skvělého prostředí pro technické výpočty a simulace jsme odhadli okamžitě, jak jsme měli možnost se s ním během studia seznámit. Již v roce 1992 jsme vstoupili do jednání se společností MathWorks o zastoupení a stali jsme se jejich výhradním distributorem pro Československo. Všechny nástroje, které v současné době podporujeme, nějakým způsobem spolupracují s prostředím MATLAB/Simulink a jejich uživatelé mohou využívat synergie, které toto spojení nabízí. Naše výukové modely již od počátku podporovaly práci v MATLABu a Simulinku. K tomu byl vyvinut Real Time Toolbox (nyní Simulink Desktop Real-Time) pro simulaci modelů v reálném čase. Tento toolbox se jako jeden z mála externě vyvíjených toolboxů dostal do základní distribuce společnosti MathWorks. Později jsme tento úspěch zopakovali ještě jednou s nástrojem Virtual Reality Toolbox (nyní Simulink 3D Animation).

Kromě společnosti MathWorks jsme postupně převzali zastoupení společností ANCOT (zařízení pro analýzu a provoz komunikačních sběrnic), dSPACE (systémy pro simulace v reálném čase), Lanner Group (software pro simulaci podnikových procesů WITNESS) a COMSOL (software pro modelování fyzikálních úloh). Naše výukové modely naopak do celého světa distribuovala společnost TecQuipment.

Partnerství se společnostmi MathWorks, dSPACE a COMSOL tvoří dnes základ všech našich aktivit. Jejich produkty v České republice a na Slovensku nejen prodáváme, ale poskytujeme uživatelům veškeré související služby – školení, technickou podporu, konzultace. Protože se zapojujeme i do vývojových činností, jsme tuto podporu schopni poskytovat sami na velmi dobré úrovni. Vedle toho dále vyvíjíme své vlastní produkty – výukové modely, měřicí karty a výkonné pracovní stanice HeavyHorse. Snažíme se rozvíjet komunitu našich uživatelů tím, že pořádáme tematické semináře a uživatelské konference.

Velmi si vážíme toho, že na naší dosavadní cestě jsme potkali celou řadu skvělých kolegů, kteří s námi zpravidla svázali podstatnou část svého profesionálního života. Humusoft má nyní téměř 30 zaměstnanců a externích spolupracovníků, průměrná doba zaměstnání je 12 let, a to zejména proto, že rosteme a přibíráme nové kolegy. Naše první kolegyně Ivana Beňová je u nás stále od začátku roku 1994. Od roku 2013 máme pobočku na Slovensku, kterou vede kolega Martin Foltin.

Stejně si vážíme vztahů s vámi, zákazníky a uživateli našich nástrojů. Během třiceti let jsme navázali spolupráci s více než tisícem organizací, z toho je více než osm set domácích – českých a slovenských. Je nám ctí, že můžeme přispět k realizaci vašich plánů, k zefektivnění vašich činností, k podpoře využití moderních výpočetních a simulačních metod v technické praxi, ve vývoji, výzkumu i výuce a studiu. Poznali jsme celou řadu vynikajících odborníků, jejichž práce pro nás vždy bude inspirací do budoucna.

Vážení zákazníci, ať se vám daří, děkujeme za vaši podporu a těšíme se na naši další spolupráci!

Marek Černý, Jiří Sehnal, Petr Byron, Jan Houška, Jan Daněk

Podívejte se níže na pár dalších obrázků z historie naší firmy:

Jan Daněk (HUMUSOFT) , 11.11.2021

Zpět na seznam článků