Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

MATLAB R2020b

Nová verze MATLAB R2020b

Vyšla nová verze systému MATLAB s označením R2020b.
Jaké možnosti Vám přináší? Dozvíte se na stránce latest features.

​Nové aplikační knihovny:

* Deep Learning HDL Toolbox
prototypování a nasazení hlubokých neuronových sítí (deep learning networks) na platformách FPGA a SoC
* Lidar Toolbox
návrh, analýza a testování systémů pro zpracování dat z lidarů
* RoadRunner Scene Builder
automatické generování 3D modelů silnic z HD map
* UAV Toolbox
návrh, simulace a nasazení UAV aplikací

Vybrané novinky v systému MATLAB R2020b:

 • Grafika v prostředí MATLAB
  nové grafy bubble a swarm, nové možnosti úprav titulku, popisků a nastavení mezí
 • Tvorba grafických aplikací
  zobrazení a slučování změn v aplikacích App Designer, uživatelské ikony a komponenty
 • GPU Coder
  simulace a nasazení modelů vytvořených v Simulinku na GPU NVIDIA®
 • Mapping Toolbox
  zobrazení 3D map a konverze geografických dat mezi referenčními souřadnými systémy
 • Model Predictive Control Toolbox
  simulace a generování kódu pro MPC regulátory s řešiči FORCES PRO vyvinutými společností Embotech AG
 • Optimization Toolbox
  řešení optimalizačních úloh pomocí Live Editor Tasků, využití automatické diferenciace u nelineárních vý­razů
 • RF Blockset
  modelování antén transceiverů, včetně frekvenčně závislé impedance a „far-field“ vyzařovacích charakteristik
 • RF Toolbox
  návrh RF transceiverů v grafické aplikaci RF Budget Analyzer
 • Sensor Fusion and Tracking Toolbox
  Návrh, simulace a testování více-senzorových sledovacích a polohovacích systémů v autonomních a monitorovacích aplikacích
 • SerDes Toolbox
  modelování a simulace efektů typu jitter a cross-talk a statistická analýza SerDes systémů
 • SimBiology
  interaktivní tvorba modelů v jediném konsolidovaném zobrazení v grafické aplikaci SimBiology Model Builder
 • Simscape
  modelování a simulace multi-fyzikálních systémů
 • Simulink Check
  nový grafický panel usnadní posouzení kompletnosti testovacích aktivit pro kontrolu požadavků ISO 26262 nebo DO-178C
 • Simulink Online
  práce s prostředím Simulink prostřednictvím webového prohlížeče
 • Simulink Real-Time
  nový 64-bit RTOS
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
  AutoML pro klasifikační a regresní úlohy, interpretace výsledků predikce metodou LIME, Simulinkové bloky pro predikci pomocí SVM algoritmu

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2020b

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 17.9.2020

Zpět na seznam článků