Zpět na seznam článků

MATLAB vo webovom prehliadači

MATLAB je inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké a technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov využívaný miliónmi inžinierov a vedcov po celom svete. S programom MATLAB môžete skúmať a vizualizovať vaše nápady a riešiť úlohy naprieč rôznymi odbormi. Spoločnosť MathWorks pridala možnosť pracovať s programom MATLAB pomocou webového prehliadača – MATLAB Online.

Možno ste sa ocitli v situácii, keď ste dostali nápad a chceli ste si rýchlo vyskúšať, upraviť váš algoritmus, prípadne vyskúšať nové dáta. Možno ste chceli ukázať kolegom alebo študentom, ako ste vytvorili zaujímavú analýzu, prípadne zaujímavé výsledky. Pokiaľ ste nemali po ruke počítač s nainštalovaným prostredím MATLAB, neostávalo vám nič iné len počkať, kým sa k nemu dostanete. Spoločnosť MathWorks(https://www.mathworks.com/) vytvorila niekoľko online služieb, ktoré vyriešia spomenuté problémy a umožnia využívať MATLAB kdekoľvek a kedykoľvek.

Tvorba algoritmu

Je dosť pravdepodobné, že skôr ako sa dostanete k online službám, už vašu analýzu máte vytvorenú v prostredí MATLAB. Na tvorbu analýz MATLAB obsahuje Live Editor, ktorý umožňuje okrem klasického kódu pridávať nadpisy, texty, obrázky, vzorce, hypertextové odkazy alebo interaktívne ovládacie nástroje. Live skript vám umožní vytvoriť viac ako obyčajný program. Pomocou nich tvoríme interaktívne dokumenty. Dokument obsahuje priamo výsledky a je ich možné exportovať do Wordu, PDF, Latexu alebo HTML. Ako príklad si uvedieme jednoduchú analýzu odrazu loptičky.

Okrem numerických výpočtov a vizualizácií pomocou grafov, dokážu Live skripty pracovať so symbolickými výpočtami. Dokážeme tak napríklad vypočítať, kedy sa loptička prvý krát dotkne zeme. Takéto analýzy sú vhodné vo výučbe matematiky a fyziky. Pár rýchlymi zmenami v skripte dokážeme ukázať vplyv parametrov na výpočet, čo umožní študentom ľahšie pochopiť súvislosti.

Zdieľanie súborov

Aby sme mohli pracovať so súbormi z rôznych miest, mali by sme ich mať na ľahko dostupnom mieste. Na tieto účely slúži MATLAB Drive. MATLAB Drive poskytuje 5GB, pokiaľ je vaša licencia predplatená a 250 MB, pokiaľ máte MathWorks konto. Rozhranie je dostupné na adrese:

https://drive.matlab.com/

Pomocou stránky môžeme do úložiska nahrať súbory. Na MATLAB Drive môžeme pristupovať aj priamo z počítača pomocou doplnku MATLAB Drive Connector. Tento doplnok využíva adresár na počítači na synchronizáciu súborov s MATLAB Drive a je viditeľný aj v samostatnom MATLABe. Adresáre v MATLAB Drive je možné zdieľať s inými používateľmi MATLABu na čítanie alebo s plným prístupom.

MATLAB Online

Po nahratí súborov na MATLAB Drive môžeme pristúpiť ku našim skriptom pomocou webového prehliadača. Výhodou tohto prístupu je, že nemusíme MATLAB vôbec inštalovať alebo sťahovať. Do MATLAB Online sa môžeme prihlásiť pomocou nasledujúceho odkazu:

https://matlab.mathworks.com/

Prostredie MATLAB Online vyzerá podobne, ako klasický MATLAB s miernymi úpravami v prostredí. Ak otvoríte Live skript, môžete si všimnúť, že vyzerá rovnako ako v MATLABe. Aby sme vykonali analýzu s týmto skriptom, môžeme zmeniť koeficient reštitúcie na inú hodnotu a sledovať zmeny vo výpočtoch a grafoch.

Podobne ako v prostredí MATLAB, MATLAB Online dokáže pracovať aj so symbolickými výpočtami. Tiež vieme adresáre zdieľať s kolegami podobne ako v MATLAB Drive. Ako posledné môžete vašu analýzu exportovať do HTML, PDF, Wordu alebo Latexu.

Obmedzenia a dostupnosť MATLAB Online

MATLAB Online podporuje vybrané toolboxy, ktoré môžu mať isté obmedzenia. Zoznam obmedzení nájdete na stránke MATLAB Online v časti Specifications and Limitations. Pre prístup do MATLAB Online je potrebné mať predplatenú jednu z nasledujúcich licencií:

Okrem MATLAB Online môžete pristupovať k vašim analýzam aj pomocou mobilného telefónu v službe MATLAB Mobile.

Michal Blaho (HUMUSOFT) , 29.7.2020

Zpět na seznam článků