Zpět na seznam článků

Jak si usnadnit (spolu)práci v MATLABu – Projects

Nedávno přibyla v MATLABu možnost používat tzv. projekty. Projekty byly již dlouhou dobu součástí Simulinku a od verze R2019a jsou i v samotném MATLABu. Co jsou projekty a k čemu by se Vám mohly hodit? Představte si, že v MATLABu vytváříte aplikaci složenou z vícero souborů. V rámci projektu můžete tyto soubory velice snadno spravovat, například:

V tomto článku se podíváme na jednoduchý příklad využití projektu. Blíží se akce Technical Computing Camp 2020 (odkaz na konci článku), na které mám seminář „Novinky, tipy a triky pro vytváření grafů v prostředí MATLAB“. V rámci semináře chci předvést novinku verze R2019b – vytváření vlastních grafických tříd. Během přípravy této ukázky jsem postupoval následovně:

  1. Vytvořil jsem si dvě třídy BorderLine a ConfidenceChart. Jejich využití pak demonstrují skripty Priklad1 a Priklad2. Moji adresářovou strukturu můžete vidět na obrázku:

Pro zajímavost Priklad1 vypadá následovně:

Abych skript Priklad1 mohl vůbec spustit, musí se nacházet v Current Folderu nebo na MATLAB Path. Dále je potřeba zajistit, aby totéž platilo i o souboru data1.xlsx, z kterého ve skriptu načítám data a o třídě ConfidenceChart, jejíž objekt ve skriptu zakládám. Nejjednodušší a nejelegantnější způsob, jak toho dosáhnout, je vytvořit projekt.

  1. V záložce HOME kliknu na New a zvolím Project → From Folder
  1. Můžeme nastavit jméno projektu a adresář projektu. V mém případě obojí nechám tak, jak mi MATLAB navrhuje, a zvolím Create:

V adresáři projektu mi přibyl podadresář resources a soubor s příponou .prj a jménem mého projektu. Tento soubor budu v budoucnu používat k otevření projektu.

Zároveň se mi otevřelo okno projektu:

  1. Zvolíme Set Up Project a v prvním kroku nastavíme, které z podadresářů adresáře projektu budou přidány do cest projektu. Tyto adresáře budou přidány do MATLAB Path při otevření projektu a odebrány při zavření.
  1. V mém případě chci vidět do všech podadresářů adresáře projektu. Zvolím tedy Add with Subfolders… a v okně Open vyberu adresář projektu Tipy_a_triky a dám Vybrat složku:

Do cest projektu se mi přidal adresář projektu se všemi podadresáři (s výjimkou resources). Cesty projektu můžeme později upravovat pomocí tlačítka Project Path na toolstripu v záložce PROJECT.

  1. Zvolíme Next. V dalším kroku lze nastavit úkony, jež se budou automaticky provádět při otvírání či zavírání projektu. Toto zatím nastavovat nechci a zvolím rovnou Finish.

Projekt jsme tímto nastavili a v okně projektu vidíme všechny adresáře a soubory přináležející projektu:

  1. Skript Priklad1 již mohu spustit.

Aby se zamezilo konfliktům, lze mít v jednu chvíli otevřen maximálně jeden projekt. Máte-li otevřený projekt a otevřete si projekt nový, ten předchozí se zavře.

V příštím článku předvedu některé další možnosti projektů v MATLABu, například analýzu vzájemných závislostí mezi soubory, využití zkratek pro často prováděné úkony a přidání skriptů pro automatické nastavení prostředí při otevření projektu a uvedení prostředí do původního stavu při zavření projektu.

Užitečné odkazy:

Jan Studnička (HUMUSOFT) , 22.7.2020

Zpět na seznam článků