Zpět na seznam článků

CIIRC ČVUT vyvinul pro společnost LEGO řešení pro inovaci výrobních procesů

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT v Praze) je strategickým partnerem společnosti LEGO pro inovace v oblastech simulace, digitalizace a nasazení umělé inteligence. Jako výrobní podnik potřebuje společnost LEGO neustále inovovat výrobní procesy. Pracovníci výzkumné skupiny Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě CIIRC ČVUT pro ni tudíž vyvinuli řešení nazvané Virtuální operátor. Více se o tomto řešení můžete dočíst v článku zde:

Simulace a digitalizace: cesta k využití umělé inteligence ve výrobě

MATLAB byl v rámci tohoto řešení použit k vytvoření simulací:

„Vytvoření simulací za pomoci nástrojů MathWorks MATLAB a Siemens Technomatics Plant Simulation byl jeden z prvních kroků, který umožnil komplexní porozumění jednotlivým procesům produkce a jejich vzájemných interakcí. Díky tomu bylo možné identifikovat slabá místa výroby, a tak i rozpoznat příležitosti pro využití umělé inteligence za účelem zlepšení funkce celého systému…“

Více o tom, jak lze v prostředí MATLAB optimalizovat výrobní procesy za pomoci simulací, se také můžete dočíst v technickém článku Optimizing Automotive Manufacturing Processes with Discrete-Event Simulation od společnosti Daimler AG.

Jan Studnička (HUMUSOFT) , 2.7.2020

Zpět na seznam článků