Zpět na seznam článků

Vyhlášení vítězů soutěže Biosignal Challenge 2020

Biosignal Challenge 2020

V úterý 19. 5. 2020 odpoledne byly formou online setkání vyhlášeny výsledky letošního ročníku studentské soutěže Biosignal Challenge, podporované společností MathWorks. Letošní čtvrtý ročník byl zaměřený na vývoj algoritmu v prostředí MATLAB pro odhad rychlosti artikulace ze zvukových nahrávek lidských promluv.

Do soutěže se přihlásilo deset týmů studentů ze tří různých vysokých škol. První cenu získal tým složený z doktorandů FBMI ČVUT a VŠCHT – Ing. Ondřeje Klempíře a Ing. Davida Příhody. Online vyhlášení vítězů se zúčastnili také děkani dvou pražských fakult – prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (FEL ČVUT) a prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. (2. LF UK). Slavnostní formu online setkání podtrhla krátká hudební vsuvka reflektující současné „Covid-19 období“.

Blahopřejeme všem účastníkům i pořadatelům a těšíme se na příští ročník soutěže!

Martina Mudrová (HUMUSOFT) , 29.5.2020

Zpět na seznam článků