Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

Novinky v systému MATLAB R2020a

MATLAB R2020a

Hlavními tématy nové verze MATLAB R2020a jsou:

 • MATLAB Web Apps
 • Simulink Compiler
 • Deep Learning
 • Bezdrátové komunikační systémy
 • Generování zdrojového kódu v jazyce C/C++
 • Automobilové systémy

​Nové aplikační knihovny:

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2020a

Podrobné informace v anglickém jazyce s popisem novinek aktuální verze naleznete na stránce latest features.


… odkaz na Release Notes daného produktu

MATLAB R2020a přináší novinky v mnoha oblastech, tři nové produkty a zajímavé změny v základních modulech MATLAB a Simulink.

Základní modul MATLAB

 • Live Editor Task: interaktivní synchronizace a převzorkování tabulek typu timetable; interaktivní skládání a rozkládání sloupců u tabulek table a timetable
 • funkce boxchart: krabicové grafy (boxplot) pro statistickou vizualizaci číselných dat
 • funkce tiledlayout: zadání pozice, vnořování a změna velikosti mřížky pro rozvržení grafů v okně figure
 • grafické aplikace: vkládání kontextových menu do grafických aplikací vytvářených v nástroji App Designer
 • kódování souborů: ukládání textových souborů a programů vytvořených v klasickém Editoru MATLABu v kódování UTF-8
 • Profiler Flame Graph: vizuální reprezentace časového rozvržení programů při analýze nástrojem MATLAB Profiler

… MATLAB Release Notes

Simulink

 • flexibilní umístění portů: umístění vstupních a výstupních portů subsystémů na libovolné straně a v libovolném pořadí – podporováno v rámci bloků Subsystem, Subsystem Reference, Model (referencing) a Stateflow Chart
 • blok C Function: volání externích algoritmů v jazyce C s možností úpravy vstupů a výstupů nebo volání několika C-funkcí
 • Simulation Data Inspector: generování nového interaktivního HTML reportu z porovnání dvou simulačních běhů

… Simulink Release Notes

Stateflow

 • Stateflow Variants: speciální typ přechodů (variant transitions) ke správě variant v diagramech Stateflow – umožní využít jeden diagram pro různé varianty algoritmů a jejich implementaci v jazyce C

… Stateflow Release Notes

​Nové aplikační knihovny

 • Motor Control Blockset – návrh a implementace řídicích algoritmů pro elektrické pohony
 • Simulink Compiler – sdílení simulací jako samostatných aplikací, webových aplikací a FMU modulů pro externí kosimulace
 • MATLAB Web App Server​ – sdílení grafických aplikací vytvořených v MATLABu a Simulinku ve formě webových aplikací

Další vybrané novinky v systému MATLAB R2020a:

Deep Learning

 • Experiment Manager: nová grafická aplikace určená ke správě experimentů v oblasti deep learningu (např. učení několika modelů s odlišným nastavením hyper-parametrů, porovnání různých metod učení, apod.), umožňuje sledování průběhu učení jednotlivých experimentů nebo analýzu a porovnávání výsledků 
 • Deep Network Designer: interaktivní učení sítí pro klasifikaci obrázků, automatické generování skriptů pro učení sítě, snadný přístup k před-učeným modelům 
 • podpora generování zdrojového kódu v jazyce CUDA pro SSD detektory (single shot object detection), sítě s více výstupy a další před-učené sítě (DarkNet-19, NASNet-Large, …) 

Machine Learning

 • Automatizované strojové učení (AutoML): automatický výběr nejlepšího klasifikačního modelu včetně vhodného nastavení hyperparametrů (fitcauto) 

Automobilové systémy

 • vytváření jízdních scénářů s využitím importu geografických map s vysokým rozlišením (HERE HD Live Map Roads) 
 • optimalizace rozvrhu řazení TCM (transmission control module) pro návrh řídicích algoritmů nebo analýzu výkonu, spotřeby paliva a emisí 
 • nové bloky pro simulaci vozidel se 3DOF (podélný/příčný pohyb a zatáčení) pro přívěsy/návěsy a vozidla se třemi nápravami 
 • AUTOSAR: souhrnný náhled (Spotlight view) na model architektury AUTOSAR umožní vytvořit diagram, který se zaměřuje na konkrétní komponentu a její propojení s okolím, a usnadní tak analýzu závislostí 

Autonomní systémy

 • nové bloky IMU (inerciální měřicí jednotka) a AHRS (odhad orientace zařízení) pro modelování autonomních systémů v prostředí Simulink 
 • Tracking Scenario Designer: nová grafická aplikace umožňující interaktivní návrh scénářů pro úlohy z oblasti senzorické fúze a sledování objektů 

Generování zdrojového kódu v jazyce C/C++

 • generování tříd v jazyce C++ z tříd v jazyce MATLABu 
 • podpora generování C/C++ a GPU kódu s poloviční přesností (16-bit floating-point) z algoritmů v MATLABu 
 • optimalizace fixed-point datových typů při konverzi modelů v Simulinku 
 • nové možnosti při optimalizaci/náh­radě výpočetních funkcí pomocí lookup tabulek 
 • vyhledání míst v C++ kódu, které mohou způsobit problémy s výpočetním výkonem 
 • optimalizační úlohy: generování C/C++ kódu pro optimalizační úlohy řešené kvadratickým programováním 
 • autonomní systémy: generování C/C++ kódu pro algoritmy lokalizace a plánování trajektorie 

Bezdrátové komunikační systémy

 • nové funkce pro návrh, simulaci, testování i verifikaci
 • podpora standardu 5G v grafické aplikaci Wireless Waveform Generator 
 • generování HE SU NDP dle IEEE 802.11ax Draft 4.1 (Wi-Fi6) 
 • možnost simulace trigger-based formátu IEEE 802.11ax (HE TB) 

Fyzikální modelování

 • blok Probe pro snadné odečítání hodnot veličin z vybraného fyzikálního bloku (výstupy jsou ve formě Simulinkových signálů) 
 • nová knihovna pro izotermické hydraulické systémy umožňuje modelování systémů založených na hmotnostním průtoku a tlaku (při konstantní teplotě) 

Počítačové vidění

 • OpenCV rozhraní pro Simulink: začlenění algoritmů z knihoven OpenCV do simulačních modelů v Simulinku 

Zpracování signálu

 • Signal Labeler: grafická aplikace pro interaktivní či automatizované označování částí signálu, určená zejména pro aplikace v oblastech machine learning a deep learning 
 • Signal Datastore: nový objekt pro manipulaci s kolekcemi signálů ve workspace nebo v datových souborech 
 • funkce vmd (variational mode decomposition) pro rozklad signálu do komponent potřebných pro Hilbertovu spektrální analýzu 

Symbolické výpočty

 • Live Editor Task: interaktivní řešení rovnic a zjednodušování symbolických výrazů 

Vizualizace

 • Simulink 3D Animation: plná podpora formátu X3D umožní snadné vytváření, editaci a zobrazení scén ze souborů dle ISO standardu X3D 

Přehled dalších novinek v systému MATLAB R2020a najdete zde.

Kompletní informace k novému vydání (Release Notes) najdete zde.Přehled a informace o novinkách v předchozích verzích naleznete zde.

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 1.4.2020

Zpět na seznam článků