Blog

Technické články, novinky a inspirace.

Zpět na seznam článků

Novinky v systému MATLAB R2019b

MATLAB R2019b

Hlavními tématy nové verze MATLAB R2019b jsou:

 • Deep Learning
 • Autonomní systémy a robotika
 • Automobilový průmysl
 • Simulink: nový grafický panel
 • MATLAB Live Editor: interaktivní programování

​Nové aplikační knihovny:

* ​Navigation Toolbox
* ROS Toolbox​

Mám zájem vyzkoušet si nový MATLAB R2019b

Podrobné informace v anglickém jazyce s popisem novinek aktuální verze naleznete na stránce latest features.


MATLAB R2019b přináší novinky v mnoha oblastech, dva nové produkty a zajímavé změny v základních modulech MATLAB a Simulink.

Základní modul MATLAB

 • Live Editor Task: interaktivní panely pro průzkum a předzpracování dat, které lze vložit do Live skriptů, a které umožní automatické generování příslušné sekvence příkazů
 • třída Chart Container: tvorba uživatelských grafů, které se chovají jako vestavěné grafické funkce MATLABu
 • funkce uitable a uistyle: interaktivní řazení tabulek a tvorba stylů pro řádky, sloupečky nebo buňky v UI tabulkách
 • funkce uihtml: vytváření grafických aplikací s prvky HTML, JavaScript nebo CSS
 • validace vstupních argumentů funkcí: deklarace vstupních argumentů funkce v sekci arguments pro kontrolu vstupů při volání funkce
 • hexadecimální a binární čísla: zadávání čísel ve formě hexadecimálních a binárních literálů
 • rozhraní pro jazyk Python: spouštění funkcí jazyka Python „out-of-process“ předchází konfliktům mezi knihovnami v prostředí MATLAB a Python

Simulink

 • Simulink Toolstrip: nové grafické menu modelů v prostředí Simulink
 • Subsystem Reference: uložení obsahu subsystému do samostatného souboru, na který lze odkazovat z jednoho či více modelů
 • Blockset Designer: tvorba, testování, dokumentace a publikování uživatelských knihoven bloků v rámci jednotného rozhraní
 • Messages: modelování algoritmů založených na posílání zpráv, včetně podpory generování kódu v jazyce C++

Stateflow

 • Stateflow Onramp: interaktivní tutoriál zaměřený na tvorbu, úpravu a simulaci stavových automatů v nástroji Stateflow

​Nové aplikační knihovny

 • ROS Toolbox – návrh, simulace a nasazení robotických aplikací založených na systému ROS (Robot Operating System)
 • Navigation Toolbox – návrh, simulace a implementace algoritmů pro plánování pohybu a navigaci mobilních robotů či systémů autonomního řízení, včetně algoritmů SLAM (souběžná lokalizace a mapování)

Další vybrané novinky v systému MATLAB R2019b:

Deep Learning

 • tvorba pokročilých architektur hlubokého učení, jako jsou sítě GAN (generative adversarial networks) a Siamské sítě
 • možnost využití vlastních trénovacích smyček, uživatelských ztrátových funkcí, automatické diferenciace a sdílení vah
 • trénování sítí s více vstupy a více výstupy

Automobilové systémy

 • AUTOSAR: tvorba kompozic a simulace funkčního chování se základními softwarovými službami
 • testování algoritmů autonomního řízení v prostředí 3-D simulace
 • generování modelu spalovacího motoru (model založený na deep learningu) určeného pro návrh algoritmů a analýzu výkonu, emisí a úspory paliva
 • referenční aplikace pro jednomotorové architektury hybridních elektrických vozidel (HEV) P0, P1, P2, P3 a P4

Robotika a autonomní systémy

 • nové aplikační knihovny ROS Toolbox a Navigation Toolbox
 • definice kolizních tvarů a detekce kolizí mezi geometriemi

Přehled dalších novinek v systému MATLAB R2019b najdete zde.


Přehled a informace o novinkách v předchozích verzích naleznete zde.

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 15.10.2019

Zpět na seznam článků