Zpět na seznam článků

Biosignal Challenge 2018

Biosignal 2018

30. 5. 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení studentské soutěže Biosignal Challenge, podporované společností MathWorks.

Letošní úloha se týkala detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv v programovém prostředí MATLAB.

Soutěže se zúčastnilo 26 prací, zvitězil tým VUT Brno ve složení Filip Mívalt, Kamila Lepková a Andrea Beháňová.

Všem vítězům blahopřejeme!

Biosignal 2018 – vyhlášení výsledků

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT Prof.Ing. Pavel Ripka, CSc. předává ceny vítěznému týmu

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT) , 5.6.2018

Zpět na seznam článků