Archiv Technical Computing Prague 2022

Přednášky

Virtuální vozidlo ve vývoji automobilových systémů a elektromobility

Jaroslav Jirkovský (Humusoft s.r.o.)

Virtuální vozidlo (virtual vehicle) je termín užívaný pro virtualizaci vývojového cyklu vozidla, opírající se o simulace chování vozidla na systémové úrovni. Simulace s virtuálním vozidlem umožňují rychle získat vhled do chování vozidla v reálném světě, provádět virtuální testování různých scénářů a ověřovat funkčnost vestavěného softwaru (embedded sw). Využití virtuálního vozidla pomáhá urychlit posouzení variant, bezpečně studovat mezní případy a zlepšit celkovou kvalitu vyvíjeného systému. Typické kroky při tvorbě virtuálního vozidla zahrnují modelování vozidla, integraci vestavěného softwaru, vymezení testovacích scénářů, simulace a analýzy výsledků.

V oblasti elektromobility se simulační modely mohou využít k návrhu a optimalizaci systémů typických pro elektrická vozidla. Může se jednat o modelování baterií a vývoj BMS (battery management system), modelování palivových článků, modelování trakčních pohonů a jejich řídicích jednotek, integrace a testování řídicích algoritmů nebo využití datově orientovaných přístupů a umělé inteligence.

Model virtuálního vozidla s využitím prvků z reálného prostředí

Jiří Minarik, Petr Liškář (Eaton elektrotechnika s.r.o.)

Ukázka modelu virtuálního EV konfigurovatelného s jedním nebo více různými motory, střídači a převodovkami současně, který si uživatelé mohou upravit podle svého přání, nebo použít ke své práci jen jeho dílčí části. Představení je následováno ukázkou jednoho z možných přístupů k simulaci jízdy dvoustopého vozidla ve virtuálním nebo reálném prostředí s využitím dat z GPS, zahrnutím vlivy jízdní dynamiky a práce pokročilých stabilizačních systémy.

Algoritmy autonómnych systémov

Michal Blaho (Humusoft s.r.o.)

Vývoj robotických a autonómnych systémov patrí k moderným oblastiam výskumu. Výskumníci a inžinieri takýchto systémov sa snažia navrhnúť a ladiť algoritmy, ktoré splnia najprísnejšie požiadavky v oblastiach ako je napríklad plánovanie pohybu alebo vnímania okolia pre mobilné roboty, UAV alebo manipulátory. Častou súčasťou riešení je aj Robot Operating System (ROS), ktorý pomáha pri získavaní a analýze dát zo snímačov. V tejto prednáške si povieme o zaujímavých nástrojoch MATLABu pre vývoj robotických a autonómnych systémov.

Platforma dSPACE pro testování automobilových systémů v reálném čase

Tomáš Fridrich (Humusoft s.r.o.)

Automobilový průmysl se poslední roky zaměřuje převážně na vývoj autonomního řízení. Nasazení ADAS systémů do produkčních vozidel předchází dlouhé roky vývoje a testování. Funkčnost a spolehlivost senzorů je potřeba podrobit důslednému testování. Miliony ujetých kilometrů a tisíce hodin záznamu v rámci vývoje, hlídá naší bezpečnost na silnicích. Na přednášce se dozvíte více o sběru dat, generování vlastních dopravních scénářů a testování senzorů pro ADAS systémy.

close