Archiv Technical Computing Camp 2022

Technical Computing Camp 2022

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2022

Devátý ročník setkání příznivců technických výpočtů a simulací Technical Computing Camp se letos již potřetí konal v hotelu Rakovec na Brněnské přehradě.

Formát setkání zůstal zachován, během dvou dnů účastníci absolvovali tento program:
  • Novinky v systémech MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE
  • Zvané přednášky uživatelů
  • Workshop – modelování fyzikálních úloh v COMSOL Multiphysics
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
  • Showcase – praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy
  • Tvůrčí dílna – příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách

Prostorná terasa hotelu nám také nabídla ideální příležitost k neformálním diskusím, které k této akci již tradičně patří.

Většinu prezentovaných materiálů a příkladů najdete na dalších záložkách této archivní stránky.

Při přípravě letošního campu nám největší starosti dělala předpověď počasí. Nakonec vše dopadlo dobře a bouřková mračna Brno ve čtvrtek odpoledne obešla téměř bez kapky deště. Akce se tentokrát mohli opět zúčastnit naši kolegové z MathWorks, navštívili nás kolegové Mauro Fusco a Marco Rossi. Celkově se akce opět zúčastnilo přibližně 140 lidí.

Kolega Michal Blaho nás seznámil s novinkami, které rok 2022 přinesl v systému MATLAB / Simulink. Kolega Marco Rossi nás seznámil s novinkami MathWorks v oblasti autonomního řízení, kde je našim uživatelům nově k dispozici nástroj RoadRunner pro návrhy scén a scénářů simulovaných situací. Další přednášky kolegů Jaroslava Jirkovského a Michala Blaha se týkaly zejména spojení využití umělé inteligence v rámci metody Model-Based Design, nástrojů pro předzpracování dat a prediktivní údržbu.

Martina Mudrová a Martin Foltin nás seznámili s aktuální nabídkou v oblasti licencování MATLABu. Kromě již známých a i u nás využívaných celouniverzitních licencí společnost MathWorks rozšiřuje model časově omezených licencí i pro začínající společnosti – pro startupy jsou nyní k dispozici velmi výhodné balíčky, kdy kromě kompletní sady programového vybavení mají uživatelé přístup i k úplné sadě online kurzů, podobně, jako je tomu u univerzitních licencí.

Přehled možnosti programu COMSOL Multiphysics Martin Kožíšek okořenil modelem ojedinělých vzdušných vírů pozorovaných u souostroví Guadaloupe.

Kolega Tomáš Fridrich se letos věnoval přehledu nástrojů a metod pro Rapid Control Prototyping a seznámil účastníky s novinkou firmy dSPACE – nástrojem Aurelion pro real-time simulaci a vizualizaci systémů autonomního řízení vozidel.

Po obědě vystoupil kolega Mauro Fusco s přednáškou o využití nástrojů MathWorks v oblasti systémového inženýrství.

Na letošním setkání se o své zkušenosti s využitím našich nástrojů podělili tito uživatelé:

Jako doprovod k večernímu rautu nás kolegyně Anna Tocháčková seznámila s širokými možnostmi, které MATLAB poskytuje v oblasti tvorby grafů.

Čtvrteční večer jsme pak strávili diskusemi u dobrého jídla a pití na terase hotelu a hraním bowlingu.

V pátek ráno jsme se rádi zbavili velkého množství reklamních předmětů, které účastnící campu vyhráli v kvízu, který prověřil znalosti našich nástrojů i pohotovost obecenstva.

Kolega Martin Kožíšek poté představil možnosti nástroje COMSOL Multiphysics pro simulaci přestupu tepla, zodpověděli jsme si otázku, zda světelný meč rytířů Jedi mohl ve skutečnosti roztavit titanové dveře velicího můstku vesmírné lodi.

Soutěže o nejlepší uživatelský projekt se letos zúčastnilo osm soutěžících, vedle účastníků ze škol i jeden firemní účastník – pan Július Hodoň ze společnosti Leoni. Zvítězil pan Martin Juřík ze Západočeské univerzity v Plzni s projektem magnetické kamery. Seznam projektů, jejich popis a kompletní výsledky soutěže najdete zde >>>

Souběžně se soutěží připravili aplikační inženýři Humusoftu i nesoutěžní přehlídku svých vlastních projektů, jejich popis najdete zde >>>

Dovolujeme si již dnes vyzvat vás, kdo pracujete s našimi nástroji, k účasti v příštím ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics nebo dSPACE, ať už je využívají v podnikové sféře, ve studiu nebo při domácím použití.

Na závěr campu jsme po obědě opět zařadili Tvůrčí dílnu, kde jste si mohli sednout k počítačům a vyzkoušet řešení několika připravených úloh. Byl i čas na další diskuse a konzultace s našimi kolegy.

Děkujeme přednášejícím, soutěžícím i všem ostatním účastníkům za jejich přispění ke zdárnému průběhu akce. Těšíme se na další setkání s vámi!

Zapište si prosím do svých kalendářů termín příštího ročníku Technical Computing Camp: 7.-8. září 2023!

Karolina Ventluková a Jan Daněk
Technical Computing Camp 2022
Technical Computing Camp 2022
Technical Computing Camp 2022
Technical Computing Camp 2022
close