Archiv Technical Computing Camp 2020

Technical Computing Camp 2020

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2020

Technical Computing Camp se letos přestěhoval na protilehlý břeh Brněnské přehrady, do hotelu Rakovec, kde jsme našli vhodné zázemí pro rostoucí počet účastníků. Přímý výhled na vodní hladinu a skvělé počasí přidaly našemu jinak pracovnímu setkání uživatelů a příznivců technických výpočtů a simulací letní pohodovou atmosféru, kterou se snažíme navodit i slovem „Camp“ v názvu akce.

Podívejte se na krátké video z TCC 2020 >>

Novinky v systémech MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE
  • Zvané přednášky uživatelů
  • Workshop – modelování fyzikálních úloh v COMSOL Multiphysics
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt
  • Showcase – praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy
  • Tvůrčí dílna – příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách
  • Většinu prezentovaných materiálů a příkladů najdete na dalších záložkách této archivní stránky našeho setkání.

Program i průběh setkání byly bohužel částečně poznamenány současnou situací v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Letos jsme se museli obejít bez účasti kolegů z firmy MathWorks, ve vnitřních prostorech jsme museli nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Výhodou hotelu Rakovec je ohromná terasa, na které se podávalo skvělé jídlo a kde se také odehrávala většina diskusí. Dodržování aktuálně platných opatření nás tedy výrazně neobtěžovalo. Letošní účast byla rekordní – akce se zúčastnilo téměř 140 lidí, což nás jen utvrzuje v přesvědčení, že osobní setkání má i v dnešní době, přející zejména online komunikaci, stále smysl.

Platformě MATLAB / Simulink se i tentokrát věnovali kolegové Jaroslav Jirkovský a Michal Blaho, kteří nám představili aktuální novinky za rok 2020. Zatímco Jaroslav Jirkovský se věnoval využití MATLAB v aplikačních oblastech Deep Learning, Machine Learning a Predictive Maintenance, Michal Blaho nám ukázal nástroje pro vývoj robotických systémů a dotkl se i autonomního řízení.

EDU koutek, věnovaný současným možnostem licencí systému MATLAB, měla na starosti kolegyně Martina Mudrová, která představila možnosti licencí od levného domácího použití po celouniverzitní velké licence. Platforma MATLAB je stále více využívána nejen na univerzitách a vysokých školách, ale i na školách středních, pro které existuje školní výuková licence PASS. Všechny školní multilicence lze používat i na soukromých počítačích a z domova, spolu s dostupnými online kurzy umožňují školám efektivní distanční studium.

Jiří Nárožný představil službu Grader pro MATLAB. Jedná se o webovou službu a výukový nástroj určený instruktorům a studentům. Slouží k vytváření, sdílení a řešení interaktivních testů založených na prostředí MATLAB. Součástí služby je automatické vyhodnocení výsledků nebo získání statistik o řešení daného úkolu. Instruktoři mají dále v rámci služby k dispozici knihovnu ukázkových kurzů a testů.

Moderní trendy ve FEM výpočtech pomocí systému COMSOL Multiphysics popsal Martin Kožíšek. Multifyzikální simulace Martin předvedl na zajímavém případu optické iluze pomocí hologramu (Pepper's ghost effect), vytvořeném v Ray Optics Module COMSOL Multiphysics.

Jana Trojáková (dříve Sárená) představila využití systémů dSPACE i mimo oblast automotive, se kterou si je spojuje většina lidí. Na letošní setkání jsme dovezli dosud nejkompletnější řadu simulátorů – modulárních systémů Scalexio OTS, Scalexio LabBox, AutoBox i kompaktní systém MicroLabBox, které si účastníci mohli vyzkoušet během celé akce.

Na letošním setkání se o své zkušenosti s využitím našich nástrojů podělili tito uživatelé:

- Pánové Blažej Kubizna a Samuel Kecík ze společnosti Schaeffler prezentovali šíři výzkumných projektů své společnosti a tepelný model hybridní převodovky pro osobní automobily.

- Pan Martin Šiler z Ústavu přístrojové techniky AVČR letos popsal další aspekt při vývoji miniaturních endoskopů využívajících pokročilé zpracování obrazové informace přenášené multimodovými optickými vlákny. MATLAB byl využit k ladění knihovny pro výpočet transmisní matice optického přenosového kanálu napsané v jazyce C.

- Pánové Filip Rak a Ondřej Procházka ze společnosti Zuri.com představili revoluční koncept letounu s kolmým startem a přistáním. Letoun bude mít pevné křídlo a bude kombinovat využití elektromotorů (pro start) a spalovacího motoru (pro standardní režim letu). MATLAB byl použit ke zpracování dat z letových zkoušek modelu a identifikaci parametrů dynamického modelu, následně bude využit pro simulaci letových vlastností reálného letounu.

- Pan Robert Grepl ze společnosti Mechsoft informoval o zařízeních a modelech využívaných pro výuku mechatroniky na VUT v Brně a seznámil účastníky s několika projekty, kdy jeho pracoviště s úspěchem využilo sběrnici USB pro propojení komponent simulačních a řídicích systémů pracujících v reálném čase. Ukázal, že při respektování omezení použité technologie lze sběrnici USB použít i pro profesionální real-time aplikace.

Pro COMSOL Multiphysics jsme letos vyčlenili zvláštní sekci, kde kolegové Martin Kožíšek a Matouš Lorenc představili nové moduly Metal Processing Module a Porous Media Flow Module a připravili dva minikurzy, kde si účastníci mohli vyzkoušet nastavení simulace chlazení elektronické součástky a seznámit se s využitím techniky Reduced Order Modeling. Pro všechny účastníky pak Martin Kožíšek připravil workshop „Moje první FEM simulace“.

Čtvrteční část oficiálního programu zakončil Jan Studnička s Tipy a Triky pro MATLAB, tentokrát na téma práce s grafy.

Pěkné počasí pozdního léta nám umožnilo strávit příjemný večer na terase místní restaurace.

V pátek ráno jsme začali již tradičně zahřívacím kvízem a poté následovala hlavní část pátečního programu – soutěž o nejlepší uživatelský projekt. O zájem účastníků se utkaly celkem 4 příspěvky, po krátkém představení své práce měli soutěžící zhruba hodinu na předvedení projektů u svých stolků.

Výsledky soutěže na základě hlasování vyhlásila porota pod vedením prof. Petra Dostála z VUT. Letos zvítězil tým ze Západočeské univerzity vedený Ondřejem Sodomkou s modelem chování magnetoreologického elastomeru. Seznam projektů, jejich popis a kompletní výsledky soutěže najdete zde.

Souběžně se soutěží připravili aplikační inženýři Humusoftu i nesoutěžní prohlídku svých vlastních projektů, jejich popis najdete zde.

Dovolujeme si již dnes vyzvat vás, kdo pracujete s našimi nástroji, k účasti v příštím ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům systémů MATLAB, COMSOL Multiphysics nebo dSPACE, ať už je využívají v podnikové sféře, ve studiu nebo při domácím použití.

Na závěr campu jsme po obědě opět zařadili Tvůrčí dílnu, kde jste si mohli sednout k počítačům a vyzkoušet řešení několika připravených úloh. Byl i čas na další diskuse a konzultace s našimi kolegy.

Děkujeme přednášejícím, soutěžícím i všem ostatním účastníkům za jejich přispění ke zdárnému průběhu akce a těšíme se na další takto příjemná setkání s vámi!

Zapište si prosím do svých kalendářů termín příštího ročníku Technical Computing Camp: 9.-10. září 2021!

Karolina Ventluková a Jan Daněk
Technical Computing Camp 2020
Technical Computing Camp 2020
Technical Computing Camp 2020
Technical Computing Camp 2020
Technical Computing Camp 2020
close