Archiv Technical Computing Camp 2019

Soutěž o nejlepší uživatelský projekt

Soutěžní příspěvky a Demo Showcase v PDF

1. - Modulární výuková stavebnice

Vojtěch Mlynář (VUT / MechLab)

2. - Umělá inteligence: Problematika predikce finančních trhů

Zuzana Janková (Fakulta podnikatelská VUT v Brně)

2. - Lokalizace minirobotů

Martin Juřík, Václav Šmídl, František Mach (Electromagnetic Actuation Group, Západočeská univerzita v Plzni)

3. - Analýza vodního čerpadla - COMSOL

Lukáš Manoch (Vykres s.r.o.)

3. - Řízení robotických manipulátorů na základě obrazové informace

Václav Mašek (Katedra konstruování strojů, Fakulta strojní - Západočeská univerzita v Plzni)

4. - Modelling of NV diamond quantum chip with electrical readout of spins states

Josef Soucek (České vysoké učení technické v Praze / UHasselt)

5. - Jak může MATLAB pomoci výrobní firmě

Lukáš Manoch (Vykres s.r.o.)

6. - LSTM net use for optimal control: Lessons learned

Libor Šeda (Resideo)