Archiv Technical Computing Camp 2016

Technical Computing Camp 2016

TECHNICAL COMPUTING CAMP 2016

Třetí ročník akce Technical Computing Camp jsme ve dnech 8.-9.9.2016 uspořádali opět v hotelu Fontána na Brněnské přehradě.

Dvoudenní formát TCC nám i letos umožnil nabídnout účastníkům různorodý program:
  • Naše přednášky – novinky v systémech MATLAB a COMSOL Multiphysics.
  • Zvané přednášky uživatelů.
  • Showcase – praktické ukázky využití našich nástrojů ve formě minivýstavy.
  • Soutěž o nejlepší uživatelský projekt.
  • Tvůrčí dílna – příležitost k týmové práci na jednoduchých úlohách.
  • Expozice partnerů.

Čtvrtek dopoledne byl vyhrazen plenárnímu jednání, na kterém jsme představili novinky a předvedli využití našich nástrojů v různých oblastech. Je nám ctí, že naši akci navštívil i zástupce společnosti MathWorks pan Alex Tarchini, který se s námi podělil o kousek historie ve vývoji MATLABu a řekl nám o zkušenostech s jeho využitím na vysokých školách a výzkumných pracovištích ve světě.

Odpoledne jsme se rozdělili do dvou skupin, na základě vašeho zvýšeného zájmu o COMSOL Multiphysics jsme připravili zvláštní sekci, která se věnovala jen tomuto programu. Váš zájem o tento unikátní a ve své kategorii možná vůbec nejprogresivněji se vyvíjející program nás těší!

Sekce MATLAB byla věnována zvaným přednáškám uživatelů, kteří nás seznámili s využitím programu ve svých projektech.

Večerní posezení u grilu na terase dalo nám všem příležitost k neformální debatě, diskutovalo se dlouho do noci.

V pátek ráno jsme začali zahřívacím kvízem, nejúspěšnější účastníci si z akce odvážejí kompletní sadu našich reklamních předmětů, které získali za své správné odpovědi. Poté bylo v sále připraveno deset praktických ukázek využití našich programů. Hvězdou dne se stal, kromě robota NAO, kolega Martin Kožíšek, který nám ukázal kouzlo s laminárním prouděním kapaliny.

Do soutěže o nejlepší uživatelský projekt se letos přihlásili pouze 4 účastníci – pořadatelé se tedy rozhodli, že hodnotné ceny získávají všichni bez ohledu na pořadí. Jako nejlepší jsme vyhodnotili práci pana Marka Adamkoviče „Šírenie elektrickej aktivácie v SLAB modeli srdcovej steny“. Vyzývám tímto již dnes všechny, kteří s našimi nástroji pracují, ať se zúčastní příštího ročníku soutěže! Soutěž je otevřená všem uživatelům (podniková sféra, domácí využití, studentské práce).

Odpoledne jsme pro vás připravili novinku – Tvůrčí dílnu, kde jste si v týmech pod vedením mých kolegů vyzkoušeli řešení několika úloh. Bylo zajímavé sledovat, jak učitelé matematiky zapojují elektronické obvody a následně v Simulinku programují blikání LED, jak jsou úplní začátečníci schopni vytvořit s pomocí Application Designeru jednoduchou GUI aplikaci, či jak zkušení uživatelé, kteří se jinak zabývají řídicími systémy, učí počítač rozeznávat značky výrobců nápojů metodou Deep Learning.

Jsme rádi, že akce TCC 2016 upoutala vaši pozornost. Letos se nás sešlo 118, těší nás, že jste s námi v hojném počtu vydrželi až do konce. O vašem zájmu svědčí i to, že moji kolegové byli neustále v obležení, zodpovídali dotazy, poskytovali konzultace či radili s příklady. Takto aktivní publikum jsme ještě neměli, děkujeme!

Hezké počasí jistě přispělo nejen ke slušné spotřebě tekutin všeho druhu (100 l piva Polička 12°, 50 l piva Kout 12°, 100 l Kofoly, 85 l džusů a 95 l vody), ale i k pohodové atmosféře celé akce.

Děkuji přednášejícím, účastníkům soutěže i všem ostatním účastníkům za přispění ke zdárnému průběhu akce. Těšíme se na další setkání Technical Computing Camp 2017 v září příštího roku!

Jan Daněk
Technical Computing Camp 2016
Technical Computing Camp 2016
Technical Computing Camp 2016
Technical Computing Camp 2016
Technical Computing Camp 2016
close