Archiv Technical Computing Camp 2015

Přednášky společnosti HUMUSOFT

MATLAB

Analýza a zpracování signálu v MATLABu Implementace algoritmů na cílovou platformu

Počítačové vidění v MATLABu

Jaroslav Jirkovský

COMSOL

COMSOL SERVER

Pavel Ludvík, Karel Bittner

Případová studie licenčního modelu pro MATLAB & Simulink

Martin Foltin

Co jste mohli vidět v rámci showcase

Humusoft team

Přednášky uživatelů

Design Tool SW pro návrh a analýzu oběžných lopatek parních turbín

Jan Hlous (DOOSAN ŠKODA POWER a.s.)

Návrh moderních oběžných lopatek parních turbín je výpočetně složitá úloha z oblasti statiky a dynamiky, při které je nezbytné použití metody konečných prvků (MKP). V prostředí MATLABu byl vytvořen software, který umožňuje jak vytvoření návrhu a MKP modelu různých typů oběžných lopatek, tak spuštění a následné vyhodnocení příslušných modelů. Celkově tento software vykonává většinu rutinní práce a výrazně urychluje proces návrhu oběžných lopatek.

MATLAB jako podpůrný nástroj při vývoji komerčního simulačního nástroje

Jaromír Kabeláč (Hypatia Solutions s.r.o.)

Vývoj konečně prvkového systému pro komerční software na pevnostní výpočty ve stavebnictví je velmi specifickou oblastí. MATLAB je používán jako podpůrný nástroj ve většině fází vývojového cyklu tohoto systému. Na konkrétních příkladech bude ukázáno jak MATLAB výrazně urychluje jednotlivé fáze a a to především ve vývoji samotné numerické metody, její kódování, oživení a následné testování včetně vizualizace výsledků.

Simulační řešení rekuperace energie silničního válce

Zdeněk Němec (Ústav automatizace a informatiky FSI VUT Brno)

Úloha modelování při vývoji rekuperačního zařízení silničního válce. Konverze energie kinetické na tlakovou při zastavování a využití akumulované energie při rozběhu. Vybrané simulace se srovnávaly s měřenými pochody, čímž se verifikoval model zařízení.

Optická pinzeta a Comsol: rozptyl laseru na nano- a mikro-částicích

Martin Šiler (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Rozptyl rovinné vlny a silně fokusovaného laseru na mikro- a nano-částici různých tvarů. Výpočet optické síly pomocí integrace tenzoru napětí. Srovnání výpočtu v Comsolu s dalšími numerickými metodami. Multifyzikální modelování: zahřívání a vznik proudění. Změny v postupu práce od Comsolu 3.5 po 5.1.

Riešenie praktických problémov pomocou bio-inšpirovaných výpočtových metód v MATLABe

Ivan Sekaj (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

Obsah: