Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2022

Přednášky v PDF

Úvodní slovo

Petr Byron, HUMUSOFT

Jak kvantifikovat nejistoty výsledků simulace

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Presentation: Acoustics Module

Linus Andersson, COMSOL AB

Presentation: Equation Based Modeling

Linus Andersson, COMSOL AB

Simulace poddajných vázaných mechanických systémů

Radko Kozakovič, HUMUSOFT

Workshop - modelování rizika kondenzace vlhkosti

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Koordinační schůzka - kurz výuky simulací pro univerzity

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Analýza zdroje plazmatu

Dušan Nešpor, TESCAN, s.r.o.

Matematický model elektromigrace v nanorozměrech: řešení pomocí COMSOL Multiphysics

Bohuslav Gaš, Univerzita Karlova

Implementace Java kódu pro výběr velkého množství ploch v komplikované geometrii

Petr Bartoň, Ústav fyziky plazmatu AVČR

Simulace procesů se dvěma časovými škálami pomocí Equation-Based Modeling

Štěpán Papáček, Jihočeská univerzita

Simulace baterie vytvořené z citronu a ukázka výukové aplikace pro studenty

Jakub Koláček, Vysoké učení technické v Brně

Numerický model hlubinného geotermálního výměníku - případová studie Litoměřice

Petr Rálek, Technická univerzita v Liberci

Transport radionuklidů z kontejneru s vyhořelým radioaktivním odpadem skrz bentonitovou bariéru

Aleš Balvín, Technická univerzita v Liberci

Workshop Úvod do COMSOL Multiphysics - úloha topologické optimalizace chladiče

Martin Kožíšek, HUMUSOFT