Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2019

Přednášky v PDF

Úvodní slovo

Petr Byron, HUMUSOFT

Novinky v programech COMSOL Multiphysics, Server a Compiler

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Workshop - Simulace cívek a bezdrátového přenosu energie

(doprovodné soubory)

Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Nabíjení, ohřev, komunikace a další příklady využití simulací bezdrátového přenosu elektromagnetické energie.

Workshop - Pohyblivé sítě v COMSOL Multiphysics

(doprovodné soubory)

Matouš Lorenc, HUMUSOFT

Jak rozpohybovat geometrii a síť ve vašich modelech?

Simulace experimentu sycení bentonitu pomocí neizotermální Richardsovy rovnice nástrojem General form PDE

Milan Hokr, Technická univerzita v Liberci

Modelování tepelných účinků elektroporačního procesu na živou tkáň

Roman Kafka, Vysoké učení technické v Brně

Modelovanie šírenia elektrickej aktivity srdca v prostredí COMSOL Multiphysics

Elena Cocherová, FEI STU Bratislava

Modelling of NV Diamond Quantum Chip with Electrical Readout of Spin States

Josef Souček, The Institute for Materials Research (IMO), Hasselt University

Laser-tkáňové interakce a jejich modelování pomocí COMSOL Multiphysics

Jana Urzová, České vysoké učení technické v Praze

Samo-uspořádaný a laditelný koloidní vlnovod jako gradientní čočka

Martin Šiler, Ústav přístrojové techniky AVČR v.v.i.

Šíření mikrovln v dielektriku vystavenému působení tlaku harmonických a rázových akustických vln

Jiří Marek, Libor Dražan, Univerzita obrany

Simulace deformačního pole v okolí V-pit defektů v tenkých vrstvách InGaN a jeho studium pomocí rentgenové difrakce

Jana Stránská Matějová, Univerzita Karlova

Numerická simulace elastoplastických napětí a deformací při tribologické zkoušce

Petr Rálek, Technická univerzita Liberec

Minikurz - Vícefázové proudění v COMSOL Multiphysics

(doprovodné soubory)

Martin Kožíšek, HUMUSOFT

Popis metod řešení vícefázového proudění v COMSOL Multiphysics a ukázka nastavení na praktické simulaci.