Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2016

Přednášky v PDF

Úvodní slovo
Novinky v programech COMSOL Multiphysics a COMSOL Server
Tipy a triky
Master class: Proudění tekutin
Master class: Přestup tepla
Master class: Elektromagnetismus
Nestandardní periodické podmínky - příklad kompozitu s bobtnající matricí

Ján Šomvársky, Univerzita Karlova v Praze

Zlatá nanočástice v optické pinzetě: vliv tvaru a orientace na její stabilitu

Martin Šiler, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Modelování planárního vlnovodu s absorpční vrstou

Vít Jirásek, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Simulace hydromechanických procesů v konceptu hlubinného úložiště jaderného odpadu

Martin Hasal, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i

Modelovanie elektrickej aktivity srdca v prostredi COMSOL Multiphysics

Elena Cocherová, Ústav merania SAV

Součinnost nástroje MATLAB & Simulink s nástrojem fyzikálního modelování COMSOL Multiphysics

Jiří Marek Vojenský výzkumný ústav, s.p.