Archiv Konference COMSOL Multiphysics 2006

Přednášky

Matematické modelování aktivní regulace hluku

Pudovkin, A.

Analýza elektrického pole systému elektrod používaného při zkoušce CTI pomocí MKP

Erdogan, K., Kalenderli, O., Mardikyan, K.

Aplikace programu Comsol Multiphysics 3.2 na konečnou deformační viskoelasticitu elastomerního tě­lesa

Marvalova, B.

Stanovení stavu napětí a deformace v kovových konstrukcích pomocí piezoelektrických snímačů

Popovici, D., Paltanea, V., Paltanea, G., Jiga, G.

Vzdělávací a průmyslové mylofyzikální modelování v České republice

Bittner, K.

Výukový elektronický kurz „Teorie elektromagnetického pole“ na základě programového komplexu COMSOL Multiphysics

Dudnikov, E., Shmelev, V., Walden, B.

Vliv dielektrických bariér na elektrické pole ve vzduchové mezeře mezi tyčí a rovinou

Kara, A., Kalenderli, O., Mardikyan, K.

Elektrické pole v tenké vrstvě

Certik, O., Fejfar, A., Kocka, J.

Elektromagnetický odpor

Cibira, G.

Odhad rychlosti proudění a rozložení tlaku v koncovce rybářské vlečné sítě

Meyler, L.

FE model tepelně-mechanické interakce v pryžovém bloku při dynamickém cyklickém namáhání

Pesek, L., Sulc, P.

Přenos tepla ferrofluidů v kanálu s porézními stěnami

Strek, T.

Analýza toku pro proces fermentace čiroku při vaření piva

Owosina, T. A.

Zkoumání odpařování a transportu parfémových složek ve vzduchu pomocí počítačové simulace s využitím COMSOL Multiphysics a COSMOtherm

Jarvas, G., Kondor, A., Dallos, A.

Numerické modely pro kompozity vyztužené nanočásticemi/vlák­ny

Stiavnicky, M., Kompis, Munjiza, A.

Optimální elektrický návrh sférických fotovoltaických člán­ků

Morega, A.

Modelování stejnosměrné a střídavé elektroosmózy v mikrofluidních kanálech na základě Poissona

Pribyl, M., Snita, D.

Vybraná magnetostatická analýza 3 cívek aktivního magnetického ložiska

Pilat, A.

Simulace elektromagnetického stínění v prostředí COMSOL Multiphysics

Cuntala, J.

Prostorové fázové modelování elektromechanických procesních pohybových strojů. Realizace 2D modelu

Shmelev, V., Sbitnev, S.

Modelování tepelného pole pro svařování elektronovým svazkem na svorkách diskových rotorů

Bulibenchi, C., Mihaescu, G. M., Erdei, R., Patroi, E.

Modelování trajektorie mikročástic v magnetickém poli pro použití v magnetických separátorech

Erdei, R., Kappel, W., Mihaescu, G. M., Patroi, E., Bulibenchi, C.

close