Zpět na seznam článků

Biosignal Challenge 2019

Biosignal Challenge 2019

21. 5. 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení studentské soutěže Biosignal Challenge, podporované společností MathWorks. Soutěž byla v tomto roce poprvé organizována v mezinárodním formátu.

Letošní úloha byla zaměřena na vývoj algoritmů pro detekci epileptické aktivity v invazivní EEG a lokalizaci epileptické zóny s využitím programového prostředí MATLAB.

Do soutěže se přihlásilo 15 týmů ze 7 vysokých škol ze 4 států. Vítězkou se stala Laura Shala, studentka BMII FEL ČVUT.

Blahopřejeme všem účastníkům i pořadatelům k dalšímu vydařenému ročníku soutěže!

Biosignal Challeng 2019 – vyhlášení výsledků

Děkan 2. LF UK prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. předává cenu vítězce soutěže

Martina Mudrová (HUMUSOFT) , 24.5.2019

Zpět na seznam článků