Kolik stojí simulacemi akcelerovaný vývoj v COMSOL Multiphysics?

comsol

V poslední době se setkáváme s výraznými rozdíly v cenách licencí simulačního softwaru. Chtěl bych proto stručně a jasně popsat, kolik by stálo nasazení virtuálního vývoje pomocí softwaru COMSOL Multiphysics.

Švédská firma COMSOL se specializuje na vývoj simulačního softwaru pro modelování chemických a fyzikálních dějů jako je elektromagnetismus, proudění tekutin, přenos tepla, mechanická pevnost, akustika, optika, chemie nebo elektrochemie. Pro ilustraci uvedu příklad firmy, která vyvíjí výrobky v oblasti výkonové elektrotechniky, například transformátory, se třemi typickými požadavky na simulační software:

  1. Potřeba propojit simulační nástroj s firemním CAD nástrojem.
  2. Potřeba modelovat tvar elektromagnetického pole, vířivé proudy, Joulovo teplo, chlazení a tepelnou deformaci nové produktové řady.
  3. Potřeba zkoumat vliv různých parametrů, jako jsou geometrické, materiálové a fyzikální, za účelem hledání jejich optimálních hodnot.

Pro takové běžné požadavky je vhodná následující konfigurace licencí:

Cena této konfigurace pro jednoho uživatele s časově neomezenou platností komerční licence je v roce 2024 následující:

COMSOL Multiphysics … 285 980 Kč bez DPH

AC/DC Module … 155 980 Kč bez DPH

LiveLink for Solidworks … 103 980 Kč bez DPH

Pořizovací náklady na simulační software jsou tedy v součtu 545 980 Kč bez DPH. V ceně je zahrnutý první rok dvoustupňové technické podpory (mezinárodní po emailu a česká po telefonu/emai­lu/osobně) a obvykle také privátní zaškolení simulačního inženýra na daný typ simulace. Roční předplatné aktualizací a podpory na druhý rok stojí 20% z pořizovací ceny licence.

Je důležité si uvědomit, že ceny konkurenčního softwaru mohou být až dvojnásobné. Při výběru věnujte pozornost kvalitě technické podpory a položte si otázku: zvládne software řešit i možné budoucí simulační úkoly? Rozhodně si však vždy nechte připravit konkurenční cenové nabídky, protože rozdíly v cenách mohou být značné.

Máte zájem o ukázku a konzultaci vhodnosti nástrojů COMSOL?

Zajímá Vás, kolik by stál COMSOL Multiphysics ve Vašem vývoji

Chtěli byste zkušební licenci softwaru?

Martin Kožíšek (HUMUSOFT), 13.03.2024

close