Mapa modelování dynamických systémů

Modelování dynamických systémů

Modelování dynamických systémů je jednou z klíčových dovedností nástrojů MATLAB a Simulink.

Dynamické systémy mohou být fyzikální soustavy nebo algoritmy, lineární či nelineární. Modelované soustavy jsou nejčastěji mechanické, elektrické nebo hydraulické, mezi typické algoritmy patří řídicí systémy a filtry.

Modely dynamických systémů mohou být popsány fyzikálními rovnicemi, mohou být sestavené z bloků reprezentujících prvky reálných systémů nebo je lze extrahovat přímo z naměřených dat pomocí (identifikace soustav).

S modely můžete provádět simulační studie jejich chování, navrhovat a ladit řídicí systémy, testovat vliv poruch a mnoho dalšího.

Přehledná MAPA možností, jak modelovat dynamické systémy v prostředí MATLAB a Simulink, je k dispozici zde:

MAPA možností modelování dynamických systémů

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), 01.12.2023

close