RoadRunner a RoadRunner Asset Library

MATLAB R2020a

Nové nástroje pro návrh 3D scén určených k simulaci autonomního řízení vozidel.

RoadRunner je interaktivní editor, který slouží k návrhu 3D scén pro simulaci a testování systémů autonomního řízení vozidel. Do scén je možné vkládat dopravní značky, světelnou signalizaci a svodidla, ale například i poškození vozovky, stejně jako zeleň, budovy a další 3D objekty. Scény lze exportovat do různých formátů určených pro simulátory autonomního řízení vozidel a herní enginy. (více zde)

RoadRunner Asset Library je knihovna 3D modelů pro scény vytvářené v nástroji RoadRunner. (více zde)

Jaroslav Jirkovský (HUMUSOFT), 30.4.2020

close