MATLAB Parallel Server

Rád bych zde přidal příjemnou novinku pro všechny, kteří své výpočty spouští na velkých výpočetních clustrech. MATLAB Distributed Computing Server se od verze R2019a jmenuje MATLAB Parallel Server. Se změnou názvu přišla i změna způsobu licencování tohoto produktu.

Parallel Computing Toolbox a MATLAB Parallel Server umožňují řešit náročné matematické úlohy MATLABu a Simulinku v prostředí multiprocesorových stanic, GPU, počítačových clusterů i cloudů. Více se o těchto produktech můžete dozvědět na našich stránkách:

Parallel Computing Toolbox a MATLAB Parallel Server

MATLAB Parallel Server™ je licencován na základě počtu paralelních procesů. Za každý proces spuštěný pod MATLAB Parallel Serverem je z licence zabrán jeden klíč. Pokud má ale jeden uživatel spuštěno více než 200 paralelních procesů, zabírá z licence pouze 200 klíčů. Jeden uživatel tak může, při zabrání 200 klíčů z licence na MATLAB Parallel Server, využívat libovolný počet paralelních procesů.

Změna v licencování MATLAB Parallel Serveru tak přináší zastropování ceny licence pro zvolený počet uživatelů. Vezměme pro příklad situaci, kdy kupujeme licenci MATLAB Parallel Serveru pro dva uživatele:

Uživatel A má velké nároky na výpočetní výkon a potřebuje 5000 paralelních procesů. Uživatel B má nároky menší a vystačí si se 100 procesy. Aby úlohy obou uživatelů mohly na clusteru běžet současně, postačí pořídit licenci „MATLAB Parallel Server pro 300 paralelních procesů“. Ta obsahuje 300 klíčů, 200 pro uživatele A a 100 pro uživatele B. Uživatel A zabere pouze 200 klíčů, ačkoliv bude využívat 5000 paralelních procesů.

Licence by měla být přizpůsobena potřebám všech současných uživatelů. Další příklady licencování MATLAB Parallel Serveru naleznete na stránkách MathWorks:

Jak zvolit vhodnou velikost licence pro MATLAB Parallel Server?

Pro plné využití paralelních výpočtů je potřeba výpočetní systém o více procesorech. Na výpočetním systému se vždy doporučuje spouštět nejvýše tolik paralelních procesů, kolik má CPU jader. Humusoft nabízí řadu cenově dostupných multiprocesorových stanic HeavyHorse, navržených pro optimální výkon při paralelních výpočtech v prostředí MATLAB. Stanice HeavyHorse mohou být dodávány jako systémy „na klíč“ s již nainstalovaným operačním systémem a aplikačním programovým vybavením MATLAB + Parallel Computing Toolbox / MATLAB Parallel Server nebo COMSOL Multiphysics.

Multiprocesorové stanice HeavyHorse

Jan Studnička (HUMUSOFT), 29.5.2019

close