Soutěž Biosignal Challenge 2018 odstartována

Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Neurologická klinika 1. LF UK, HUMUSOFT a MathWorks vyhlašují studentskou soutěž „Biosignal Challenge 2018“ – detekce Parkinsonovy choroby pomocí řečových promluv v programovém prostředí MATLAB.

Hlavním cílem soutěže je návrh algoritmu detekujícího přidružené příznaky Parkinsonovy choroby v řečových promluvách při rytmickém opakování slabik a klasifikujícího promluvy na zdravý/nemocný. Algoritmus musí být realizován v programovém prostředí MATLAB a k jeho návrhu mají soutěžící k dispozici promluvy celkem od šedesáti mluvčích.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech středních a vysokých škol v České republice a na Slovensku zasláním výsledného řešení.

Společnost MathWorks nabízí všem soutěžícím zdarma licenci programu MATLAB a vybraných aplikačních knihoven. O licenci můžete požádat prostřednictvím svého vedoucího práce s použitím formuláře přístupného na stránce MathWoks.

Požádat o licenci MATLAB pro soutěžící

Pokud se soutěže chcete zúčastnit přímo (bez pedagogického vedení), pro získání soutěžní licence se obraťte na společnost HUMUSOFT (support@humusoft.cz).

Přejeme vám mnoho úspěchů při řešení tohoto zajímavého zadání. Více informací včetně pravidel soutěže najdete na stránce soutěže.

Více informací včetně pravidel soutěže Biosignal Challenge 2018

Martin Foltin (HUMUSOFT), 20.3.2018

close