AI a Model-Based Design – vývoj technických systémů využívajících AI

Technical Computing Prague 2024

11.4.2024 (čtvrtek), registrace od 12:30 (od 10:00 včetně doprovodného programu), vstupné zdarma

Kongresové centrum ČVUT, Praha, Česká republika

Paul Huxel

Paul Huxel is senior application engineer in Dublin, Ireland.  Paul has over 8 years of aerospace industry experience, which includes extensive design, modeling, and analysis of complex GN&C systems for the US Navy and NASA using MATLAB and Simulink.  Since joining MathWorks in 2017, Paul's interests and skills have focused on image processing, computer vision, machine/deep learning, and application development.  Paul holds a BS and MS in Aerospace Engineering from The University of Colorado at Boulder and a PhD in Aerospace Engineering from The University of Texas at Austin.

Luboš Smolík

Od roku 2011 pracuje ve Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň (VZÚ Plzeň), kde od roku 2023 vede tým Komplexní diagnostiky. Odborně se zabývá diagnostikou energetických zařízení, modelováním a snižováním vibrací točivých strojů, zpracováním signálů a vývojem měřicích a diagnostických metod. V roce 2013 absolvoval obor Aplikovaná mechanika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a v roce 2019 obhájil doktorskou práci zabývající se nelineární dynamikou rotorů turbodmychadel. Na ZČU částečně působí dodnes – mimo jiné zde vede kurzy Matlabu. Je členem Asociace technických diagnostiků ČR a od roku 2022 je delegátem za Českou republiku v mezinárodní normalizační komisi ISO/TC 108/SC 5, která zpracovává normy z oblasti monitorování stavu a diagnostiky strojních systémů.

Jan Daněk

Jan Daněk je ředitelem společnosti Humusoft. Absolvoval obor Technická kybernetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří simulace podnikových procesů a vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality.

Jaroslav Jirkovský, Humusoft

Jaroslav Jirkovský je zaměstnancem společnosti Humusoft, kde pracuje sedmnáctým rokem na pozici aplikačního inženýra. Je absolventem magisterského studia oboru Přístrojová a řídicí technika a doktorského studia oboru Technická kybernetika, obojí na Fakultě strojní ČVUT v Praze. S prostředím MATLAB a Simulink aktivně pracuje od roku 2003.

Michal Blaho, Humusoft

Michal Blaho pracuje v spoločnosti Humusoft ako aplikačný inžinier pre Slovenskú republiku. Je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore Automatizácia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Medzi jeho hlavné odborné záujmy patrí modelovanie systémov, riadenie systémov, low-cost hardvér a generovanie kódu.

Tomáš Fridrich, Humusoft

Tomáš Fridrich pracuje ve společnosti Humusoft jako aplikační inženýr pro dSPACE. Absolovoval obor Multimediální technika na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze.