AI a Model-Based Design – vývoj technických systémů využívajících AI

Technical Computing Prague 2024

11.4.2024 (čtvrtek), registrace od 12:30 (od 10:00 včetně doprovodného programu), vstupné zdarma

Kongresové centrum ČVUT, Praha, Česká republika

AI a Model-Based Design – vývoj technických systémů využívajících AI

Inženýrské nástroje MATLAB & Simulink a dSPACE ve spojení s metodou Model-Based Design nabízí moderní přístupy k vývoji technických systémů, zefektivňují vývojový proces a umožňují dodávat na trh produkty, které splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost, účinnost a výkon.

V dnešních systémech se stále více uplatňují algoritmy vytvořené metodami umělé inteligence (AI). MATLAB je možné využít jako platformu pro integraci umělé inteligence do návrhu, vývoje a provozu navržených systémů. Produkty a služby založené na umělé inteligenci zasahují množství průmyslových odvětví, počínaje automobilovým a leteckým průmyslem, a konče biotechnologiemi, energetikou či finančními službami.

Hlavní témata

 • Vytváření AI modelů v několika řádcích kódu a import AI modelů z jiných prostředí
 • Začlenění AI modelů do dalších algoritmů a jejich verifikaci a testování na systémové úrovni
 • Nasazení výsledných algoritmů na embedded platformy
 • Typické aplikace AI v technických systémech
  • Počítačové vidění, detekce a sledování objektů v obrazových datech
  • Virtuální senzory založené na AI
  • Detekce anomálií, vizuální inspekce a prediktivní údržba systémů
  • Redukované modely pro Model-Based Design
  • Reinforcement learning jako alternativa ke klasickým řídicím systémům
  • A další
 • Testování systémů a algoritmů v reálném čase
AI_MBD

Zveme všechny technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z řad akademické obce.

Přihláška     Program

Náplň semináře

Metoda Model-Based Design je postavena na systematickém využívání simulačních modelů napříč vývojovým procesem. Typickým příkladem jejího využití je návrh řídicího systému a jeho implementace na cílovou platformu ve formě automaticky generovaného zdrojového kódu.

V jakých oblastech je možné metodu Model-Based Design využít:

 • Optimalizace návrhu a analýza možností pomocí simulací
 • Vývoj, testování a implementace algoritmů
 • Ověření splnění požadavků v raných fázích vývoje pomocí metody rapid prototyping
 • Generování kódu pro vývoj prototypu i výrobu, pro mikroprocesory, FPGA i SoC
 • Analýza dat z provozu zařízení včetně konceptu „digitální dvojče“
 • Vývoj dle standardů AUTOSAR, ASPICE, ISO 26262, EN 50128, MISRA-C a dalších

Algoritmy založené na umělé inteligenci (AI) nacházejí uplatnění v široké škále systémů. Může se jednat o rozpoznávání objektů v obrazových datech, analýzu signálů nebo rozhodovací systém. Ve výsledných aplikacích jsou pak modely umělé inteligence využívány společně s ostatními algoritmy.

Pro optimalizaci chování celého systému je vhodné prověřit nejen chování samotných AI modelů, ale také jejich interakci s dalšími prvky a vnějšími systémy. Metoda Model-Based Design umožní společný vývoj a testování modelů umělé inteligence se zbytkem systému, optimalizovat jejich vzájemné působení, odhalit včas případné problémy s integrací a dovést návrh až do podoby cílového nasazení.

Umělá inteligence se může promítnout i do samotné metody Model-Based Design. Příkladem mohou být redukované modely, tedy simulační modely systémů, které aproximují složité fyzikální chování prostředky umělé inteligence.

Tématicky zaměřené semináře Technical Computing Prague navazují na konferenci Technical Computing Prague, kterou naše společnost pořádala v minulých letech. Cílem těchto seminářů je propojit odborníky z akademické i průmyslové sféry, kteří se zajímají o určitou tématiku.

Nabízíme platformu pro sdílení informací o novinkách a trendech ve využití programového a technického vybavení v daném oboru.

tcp-intro

Fotografie z minulého semináře TCP

technical_computing_prague_event_highlights
technical_computing_prague_event_highlights
technical_computing_prague_event_highlights

Report a přednášky z minulého ročníku     Otevřít celou fotogalerii